Thông tin chi tiết tuyển MOD các bạn vào đây: http://4r.ketnoitatca.net/showthread...ox-trong-Forum