1. Các vi phạm mức độ "Đỏ":
- Vi phạm nghiêm trọng Nội quy forum.
- Spam, quảng cáo liên tục tại các topic ngoài box °l||l°©Extra©°l||l°.
- Post link và file chứa Virus, trojan, keylock,...
- Dùng tính năng Viết lên tường hoặc Tin nhắn riêng để chữi nhau, nói xấu nhau, tuyên truyền những điều không lành manh, ảnh hưởng đến tôn giáo, chính trị,...

Xử lý: Xóa bàiBanned vĩnh viễn không cần thông báo.


2. Các vi phạm mức độ "Xanh"
- Post bài không đúng nội quy, sai box, Tiếng Việt không dấu (2 point/ 3 ngày)
- Spam, quảng cáo mức độ nhẹ...(5 point/ 10 ngày)
- Gắn vào bài viết các liên kết đến trang forum hoặc website khác (5 point/ 10 ngày)
- Nói tục, chữi thề, sử dụng từ ngữ khiếm nhã,... (7 point/ 30 ngày)
- Vi phạm mức độ "Đỏ", vi phạm nhiều lần (50 point/ Banned vĩnh viễn)

Xử lý: Sẽ bị phạt thẻ Cảnh cáo, số Point sẽ bị trừ. Tùy vào số Point bị trừ mà có các mức vi phạm sau:

10 Point: Vi phạm cấp 1 = Banned 7 ngày
20 Point: Vi phạm cấp 2 = Banned 3 tuần
30 Point: Vi phạm cấp 3 = Banned 1 tháng
50 Point: Vi phạm nghiêm trọng = Banned vĩnh viễn