PDA

View Full Version : [PlayStation1] Tổng hợp game PS1 giả lập trên PC (Megashare Link)[Mr.P]
11-05-2013, 03:25 PM
Game giả lập PlayStation 1: 007 - The World Is Not Enough

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 1part ~ 500Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
[Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
11-05-2013, 03:29 PM
Game giả lập PlayStation 1: Tekken 3

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 2part ~ 503Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
11-05-2013, 03:32 PM
Game giả lập PlayStation 1: Tenchu - Stealth Assassins

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 1part ~ 400Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
[Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
11-05-2013, 03:34 PM
Game giả lập PlayStation 1: Tenchu 2 - Birth of the Stealth Assassins


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 1part ~ 450Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
[Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
22-05-2013, 05:09 PM
Game giả lập PlayStation 1: 007 - Tomorrow Never Dies

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 400Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Link: [Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
22-05-2013, 05:13 PM
Game giả lập PlayStation 1: 007 Racing

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 350Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Link: [Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
22-05-2013, 05:15 PM
Game giả lập PlayStation 1: 16 Tales 2

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 2 part ~ 550Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
1. [Only registered and activated users can see links]
2. [Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
22-05-2013, 05:20 PM
Game giả lập PlayStation 1: 1Xtreme

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 400Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Link: [Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
22-05-2013, 05:22 PM
Game giả lập PlayStation 1: 2002 FIFA World Cup[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 400Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Link: [Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
22-05-2013, 05:24 PM
Game giả lập PlayStation 1: 2Xtreme

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 370Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Link: [Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

Bunny Chelsea
24-05-2013, 01:18 PM
thank bạn up thêm nữa đi :v

[Mr.P]
25-05-2013, 04:54 PM
thank bạn up thêm nữa đi :v

Đang kiếm và upload thêm, chờ nhé bạn :)

[Mr.P]
06-06-2013, 08:38 AM
Game giả lập PlayStation 1: 3D Baseball

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 147Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Link: [Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
06-06-2013, 08:40 AM
Game giả lập PlayStation 1: 3D Lemmings

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 370Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Link: [Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
06-06-2013, 08:46 AM
Game giả lập PlayStation 1: 3Xtreme

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 233Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Link: [Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
06-06-2013, 08:47 AM
Game giả lập PlayStation 1: 40 Winks

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 400Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Link: [Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
06-06-2013, 08:48 AM
Game giả lập PlayStation 1: A-Train - Trains, Power, Money

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 50Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Link: [Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

[Mr.P]
06-06-2013, 08:50 AM
Game giả lập PlayStation 1: Ace Combat 2

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Game được Upload bởi [Mr.P]

Đã được add 10% Recovery khi nén.


Hướng dẫn khôi phục các file đã có chế độ recovery record bị lỗi corrupt:
1. Mở file bị lỗi bằng winrar.
2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.
3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.
4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar
5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar
6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
Dung lượng: 350Mb
Đăng ký nick FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Link: [Only registered and activated users can see links]
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

newstar1993
19-06-2013, 01:18 AM
có game nàp nhập vai luyện lv ko ông

[Mr.P]
19-06-2013, 07:37 AM
có game nàp nhập vai luyện lv ko ông

Không nhớ lắm, vì ít chơi giả lập, bạn cứ theo dõi topic, sẽ up lên trúng game nào lụm game đó :D

tran_hung
07-08-2015, 10:08 AM
up lại dùm mình game 1Xtreme với. Say mê game này từ hồi còn nhỏ đến vô tình vào đây mới biết mà down không được, 2 và 3 thì ok nhưhng 1 tì die rồi, thanks nhìu