PDA

View Full Version : [Hướng dẫn] Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)TuấnDương
23-12-2015, 11:12 AM
Nhiệm vụ 150
Miêu Tả


Cấp độ yêu cầu
Level 150 trở lên


Dành cho các chủng tộc
Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ


Nơi nhận nhiệm vụ
Devias NPC Sevina (183, 31)


Phần Thưởng
- Chiến Binh thành Kỵ Sĩ
- Phù Thủy thành Pháp Sư
- Tiên Nữ thành Thánh Nữ
- Thuật Sĩ thành Thuật Sư[Only registered and activated users can see links]
NPC Sevina tại Devias(183,31)

Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn


- Giai đoạn 1:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina


[Only registered and activated users can see links]
Cuốn Sách Đế Vương


+ Nơi tìm: Lost Tower 1


- Giai đoạn 2:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

Chiến binh: thanh gươm gãy
Phù thủy: linh hồn phù thủy
Tiên nữ: nước mắt tiên nữ
Thuật sĩ: con mắt Abyss[Only registered and activated users can see links]
Thanh Gươm Gãy


[Only registered and activated users can see links]
Linh Hồn Phù Thủy


[Only registered and activated users can see links]
Nước Mắt Tiên Nữ


[Only registered and activated users can see links]
Con Mắt Abyss+ Nơi tìm: Lost Tower 7