PDA

View Full Version : [Hướng dẫn] Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)TuấnDương
23-12-2015, 11:23 AM
Nhiệm vụ 220
Miêu Tả


Cấp độ yêu cầu
Level 220 trở lên


Dành cho các chủng tộc
Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư


Nơi nhận nhiệm vụ
NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)


Phần Thưởng
- Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.

- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.[Only registered and activated users can see links]
NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)- Giai đoạn 1:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon


[Only registered and activated users can see links]
Chiếc Nhẫn Vinh Quang


+ Nơi tìm: Tarkan


- Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon


[Only registered and activated users can see links]

Viên Ngọc Cổ


+ Nơi tìm: Tarkan