PDA

View Full Version : Manga - Anime OTAKU  1. Check xem bao nhiêu phần trong bạn là "otaku" nhá.
  2. Tìm hiểu con số định mệnh qua Họ và Tên
  3. Sở thích cực độc của các Otaku
  4. Gặp gỡ các cosplayer tại Lễ hội mùa hè Natsu Matsuri 2012
  5. máy lạnh nội địa
  6. Các bài viết về Anzu Mazaki ( Tea Gardner ) trong YugiOh vua trò chơi
  7. Các bài viết về Yami Yugi ( Atemu ) trong YugiOh vua trò chơi
  8. Các bài viết về Yami Yugi ( Atemu ) / Anzu trong YugiOh vua trò chơi
  9. Các bài viết hợp lí, liên quan dành cho Yami Yugi ( Atemu ) / Anzu ( Tea ) trong YugiOh