PDA

View Full Version : Tài liệu – Hướng dẫn 1. Hướng dẫn tạo forum miễn phí với mã nguồn ZetaBoards
 2. Cách hack code - mod cho forum Zetaboards
 3. Cài theme cho forum Zetaboards
 4. Một số chức năng cở bản trong AdminCP forum Zetaboards
 5. Hướng dẫn rút gọn code và up lên host khi quá dài cho ZB
 6. Hướng dẫn mở và sửa file .js
 7. Cách set Mod và Smod trong forum Zetaboards
 8. [Hướng dẫn] Làm Subforum dạng list cho ZB
 9. [Hướng dẫn] Tạo trang chủ Portal cho Zetaboards Forum
 10. Cách tìm ID thành viên và chuyên mục trong forum Zetaboards
 11. Thiết kế Banner Flash online rất đẹp
 12. Joinable Group (Lập nhóm) trong forum Zetaboards
 13. Thêm biểu tượng vui Emotion cho forum Zetaboards
 14. Tìm hiểu và Edit theme Zetaboards dựa trên theme mặc định
 15. Dịch vụ Up code Zetaboards lên host online
 16. [Hướng Dẫn] Phân cấp bậc cho thành viên trong Zetaboards
 17. [Hướng dẫn] Tạo các nhóm thành viên trên diễn đàn ZB
 18. Hướng dẫn upload file với code.google.com
 19. [Hướng dẫn] Tạo hình nền cho shoutbox cho forum Zetaboards
 20. Trang trí Welcome Box
 21. Làm rõ Logo khi rê chuột vào