PDA

View Full Version : Tuyển MOD  1. Tuyển Mod cho tất cả box trong Forum (vẫn còn tuyển)
  2. Đơn Xem Đăng Ký SMOD
  3. Điều kiện để trở thành G-MOD, S-MOD - Các trường hợp cách chức G-MOD, S-MOD
  4. Tũn 00:00PM Trở Lại Với KNTC :)
  5. Đơn xin làm Mod thực tập
  6. Mình đã bớt busy Mong admin và mr.p hồi phục chức sớm
  7. Đơn xin trở lại mod ^^
  8. Đơn xin khôi phục thành viên BQT.
  9. Moderator là ai? Nhiệm vụ, chức năng và quyền lợi?
  10. Đơn Xin Làm Mod !!