PDA

View Full Version : [Hướng dẫn] Làm Subforum dạng list cho ZB[Mr.P]
14-02-2012, 04:41 PM
Preview: [Only registered and activated users can see links]

Để làm subforum dạng đó các bạn cần làm theo bước sao:
1. Vào AdminCP -> Themes -> Edit Theme Appearance (CSS) -> Ctrl +F để tìm code td.c_subforum { và thêm vào display: none;
ví dụ:


td.c_subforum {
display: none;
background:#ffffff;
color:#425384;
font-size:80%;
font-style:italic;
}

2. Vào AdminCP -> Board Customization -> Preferences -> Boards Settup
tại Show subforums? -> chọn Hide the subforum list.

3. Bạn vào chuyên mục muốn đặt code Subforum
- AdminCP -> Forum Sections -> Section Manager -> Edit Settings chuyện mục muốn đặt -> tại Forum Description: các bạn đặt code


<table><tr><td
width="50%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;"><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a><td width="50%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;"><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a></td></tr></table>


Ở trên là code subforum theo dạng table, có nghĩa là các subforum được nằm trong một bảng và chia thành 2 cột bởi đoạn code:


<td
width="50%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;">

Lưu ý:
- Nếu các bạn muốn thêm vào cột trái 2 hay nhiều hơn subforum thì các bạn copy:<img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a>

nhưng để đẹp hơn các bạn nên thêm code xuống dòng <br> ví dụ ở cột trái


<td
width="50%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;"><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a><br><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a>

với cột bên phải ta cũng làm tương tự.
- Các bạn thay mã màu #9940ff, link icon, Text, link chuyên mục lại theo sở thích.
- Nếu các bạn muốn 3 cột thì ta code như sau:


<table><tr><td
width="30%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;"><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a><td
width="30%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;"><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a><td width="30%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;"><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a></td></tr></table>

Lưu ý: <td width="30%" vì sao phải 30 vì ta có 100% chia 3 phần thì nên lấy 30% cho đẹp ^^!

Ở trên là code subforum dạng bảng, rất đẹp
Nếu các bạn muốn đơn giản hơn chỉ cần làm như sau:
AdminCP -> Forum Sections -> Section Manager -> Edit Settings chuyện mục muốn đặt -> tại Forum Description: các bạn đặt code


<img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a>
<br><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a>
<br><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a>

Chúc các bạn thành công!