PDA

View Full Version : [Hướng dẫn] Tạo trang chủ Portal cho Zetaboards Forum[Mr.P]
19-02-2012, 09:47 PM
Bài viết sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một trang chủ Portal có sẵn của Zetboards.

1. Đầu tiên các bạn vào Admin CP -> Portal Manager
2. Chọn button Add new....

Chú ý để trang chủ đẹp hơn phần Content chọn HTML nhé, vì như vậy các bạn mới có thể nhập những code HTML đẹp là được.

Block Title : Tên tiêu đề
Placement : Nơi: Bên trái, bên phải, ở giữa,...
Placement Priority: TOP,...

3. Chọn Button Add section

Tương tự các bạn có thể tạo ra nhiều module trên trang chủ.

4. Các bạn vào Admin CP → Board Preferences→ Board Setup
tại Board Front Page bạn chọn Portal để khi mới vào nó hiện trang chủ trước.