PDA

View Full Version : Thêm biểu tượng vui Emotion cho forum Zetaboards[Mr.P]
21-02-2012, 07:24 PM
Chắc hẳn Emotion (biểu tượng vui) mặc định của ZB sẽ làm cho bạn không hài lòng. Bạn muốn thay đổi biểu tượng vui khác. Hãy làm theo từng bước này nhé:
- Vào AdminCP => Board Customization => Emoticons
- Các bạn có thể xóa Emo mặc định của ZB đi.
- Để thêm Emo mới các bạn cần upload emo lên. bằng cách tại: Image Upload => Duyệt file => Upload (lưu ý file upload không quá 25kb).
- Sau khi upload xong tại New Emoticon
+ Emoticon Text: Kí hiệu cho Emo.
+ Result: Chọn Emo mới upload lên.
+ Creat Emotion để tạo Emo mới.
Chúc các bạn thành công.