PDA

View Full Version : [Hướng Dẫn] Phân cấp bậc cho thành viên trong Zetaboards[Mr.P]
21-02-2012, 07:40 PM
Có 2 hướng để phân cấp bậc cho thành viên các bạn à. Nôm na là nó thế này:
Cách 1: Cấp bậc theo Group ( Mình khuyên không nên dùng cách này, nên dùng cách 2 )
Các bạn vào AdminCP -> Groups
- Trong đó có 5 nhóm mặc định : Admin, Mod, Guest, Validating, Member.
- Bạn vào nhóm Member, kéo xuống sẽ thấy Promote when a member reaches: đây là số bài viết để trở thành nhóm Mem (mặc định là 0; nhóm Admin không có đâu)
- Bây giờ bạn tạo thêm nhóm Mem Lv1 với những tùy chỉnh cho nhóm này, tại:
- Bạn quay lại nhóm Member, kéo xuống Promote to: chọn Mem Lv1, Promote when a member reaches: số bài viết cần đạt đến.

Cách 2: Nhóm nào cũng có cấp bậc theo số bài viết (Nên dùng cách này)
- Bạn vào AdminCP -> Titles (nhìn cột bên trái Users & Groups)
- Kéo xuống dưới Upload Icon: bạn up load các icon rank lên
- Tại Add New Rank có:
+ Posts needed to gain rank: số bài viết cần đạt để vào lên rank này
+ Title: Tên rank, ví dụ: memlv1, memlv2,...
+ Pips/Icon -> tick Use a single item badge: chọn icon phù hợp
- Click button: Add New Rank