PDA

View Full Version : [Hướng dẫn] Tạo các nhóm thành viên trên diễn đàn ZB[Mr.P]
21-02-2012, 08:27 PM
Đầu tiên các bạn vào AdminCP -> Group
Make New Group: Tạo một nhóm
- Các bạn tạo cho mình những nhóm thành viên cần thiết với những chức năng cho thành viên, cái này khá dễ, chỉ cần các bạn biết một chút về tiếng anh.
- Sau khi tạo một nhóm xong
- Bạn vẫn trong AdminCP -> Member search -> điền tên thành viên cần tìm vào -> ta có
Change Password · Ban Options · Moderator Abilities · Edit
chú ý:
Change Password: thay đổi mật khẩu
Ban Options: banned thành viên
chọn Moderator Abilities -> để cho thành viên quản lí một chuyên mục nào đó.
chọn Edit -> Member of Group: cho thành viên thuộc nhóm nào đó.

Chúc các bạn thành công!