PDA

View Full Version : Hướng dẫn upload file với code.google.com[Mr.P]
22-02-2012, 08:58 PM
code.google.com là một host free của google cho ta lấy direct link (link down trực tiếp). Ta có thể tận dụng thuận lợi này để up các file phục vụ cho website, blogger như: file *.js, *.txt, *.ico,…

Tất cả các file *.js của blog hầu như mình đều up lên đây, từ đó đến giờ vẫn thấy sử dụng tốt và ổn định.


1. Tạo tài khoản tại code.google.com

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: [Only registered and activated users can see links]

Bước 2: Tạo một tài khoản

- Nhấp vào chữ Sign in.

[Only registered and activated users can see links]

- Sẽ thấy có một hộp thoại đăng nhập như sau:

[Only registered and activated users can see links]

- Nếu bạn đã có sẵn tài khoản google thì không cần tạo tài khoản mới, dùng tài khoản này đăng nhập vào luôn.

- Nếu chưa có tài khoản thì nhấn chọn Create an account now.
- Điền đầy đủ thông tin vào trang đăng ký sau:

[Only registered and activated users can see links]

_Your current email address: Điền địa chỉ email của bạn vào đây, để khi quên mật khẩu hay chỉnh sữa gì đó thì google sẽ gửi thư về hộp mail này.
_Choose a password: Tạo mật khẩu.
_Re-enter password: Gõ lại mật khẩu.
_Location: Nơi ở.
_Birthday: Ngày tháng năm sinh. (Tháng/Ngày/Năm)
_Word Verification: Gõ từ xác minh vào ô trống bên dưới nó.
_Tems of service: Điều khoản và thông tin sử dụng tài khoản.
_I accept. Create my account: Chấp nhận và tạo tài khoản.

Đến đây là xong phần tạo tài khoản ở google.code


2. Tạo một project

Bước 1: Chọn My favorites > Find open source projects...

[Only registered and activated users can see links]


Bước 2: Chọn Sign in to create a project

[Only registered and activated users can see links]


Bước 3: Điền thông tin cho project mới.

[Only registered and activated users can see links]

_Project name: Tên project.
_Project summary: Tóm tắt project.
_Description: Miêu tả về project.
_Version control system: Chọn cái nào cũng được.
_Sourec code license: Chọn cái nào cũng được.
_Project label(s): Nhãn cho project. (Có thể chọn sẵn hay tự đặt nhãn mới)
_Create project: Tạo project.

Xong phần tạo project.


3. Upload file lên code.google.com

Bước 1: Upload file

- Sau khi tạo một project mới, ở giao diện web, click chọn thẻ Download.

[Only registered and activated users can see links]


- Chọn tiếp nút New download.

[Only registered and activated users can see links]


- Điền thông cho file upload.

[Only registered and activated users can see links]

_Summary: Tên (sơ lược) file upload.
_Description: Miêu tả về file upload.
_File: Nhấn nút Choose File để chọn file cần upload.
_Labels: Nhãn cho project. (Có thể chọn sẵn hay tự đặt nhãn mới)
_Submit file: Upload file.
_Discard: Không upload.

Hoàn tất việc upload file.


Bước 2: Sử dụng file upload

- Sau khi upload, web sẽ tự động đưa ta về trang chứa các file đã upload.

[Only registered and activated users can see links]


- Lấy direct link: Click chuột phải vào hình mũi tên xanh lá > Chọn dòng Copy link adress.

[Only registered and activated users can see links]


- Xóa hay sữa thông tin file: Click vào tên file cần thao tác.

[Only registered and activated users can see links]


- Một trang mới được mở ra. Nhìn dưới cuối trang là mục Edit download.

[Only registered and activated users can see links]

_Save changes: Thay đổi thông tin.
_Discard changes: Hủy bỏ thao tác.
_Delete download: Xóa file.

- Nếu chọn Delete download: Một trang mới mở ra > Chọn tiếp nút Delete download để xóa file đi.

[Only registered and activated users can see links]


THE END.

(Sưu tầm)