PDA

View Full Version : [Hướng dẫn] Tạo hình nền cho shoutbox cho forum Zetaboards[Mr.P]
23-02-2012, 09:23 PM
Bạn vào CSS tìm:

#shoutbox {
thay bằng đoạn code mới:

#shoutbox {
background:url(Link hình ảnh) no-repeat right top;
height:290px!important;

list-style-type:none;
margin:0;
padding:0;
}


- Thay link hình ảnh vào Link hình ảnh
- height:290px-> Chiều cao của shoutbox