PDA

View Full Version : Làm rõ Logo khi rê chuột vàohaunguyen
22-04-2012, 01:58 PM
Sau đây xin hướng dẫn tạo hiệu ứng làm rõ Logo khi rê chuột vào bằng CSS.
Demo:
[Only registered and activated users can see links]
Vào Edit CSS →Thêm vào đoạn Code sau :

#logo a img {
opacity:0.5;
-webkit-transition:all .3s ease-in-out;
-ms-transition:all .3s ease-in-out;
-moz-transition:all .3s ease-in-out;
-o-transition:all .3s ease-in-out;
transition:all .3s ease-in-out;
}

#logo a img:hover {
opacity:1;
}
Bây giờ rê chuột lên Logo của diễn đàn xem ,rất khác biệt !

[Mr.P]
22-04-2012, 06:26 PM
Đơn giản những lại đêm đến một sự khác biệt :)

Kennu75
25-04-2012, 10:05 PM
Đơn giản lý thuyết .
Thực hành lại càng được ứng dụng khủng khiếp hơn :))