PDA

View Full Version : Server gunny 3.0 no bug 80%00:00PM
03-07-2012, 10:51 AM
+)bug cheat, bug flash, bug huân chương....
+) giới hạn max lv 60 luôn
+) Cường hóa vũ khí 100% biến đổi hình dạng
+) nhìn thấy số huân chương trong túi mà ko phải là 1 như các sv khác
+) Vào dc suối nc nóng
+) fix dame chuẩn như VNG
+) dung luyện vật phẩm + mở the bài
+) file xml trong request dc lấy từ vng và fix phù hợp với sv
+) tặng ngay bộ flas-ui 3.2 , 3.4++ của vng cho các bạn về dev
+) hỗ trợ cài vps,pc,máy ảo máy chủ free...
...vv

Link MF :

Request : [Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links] :[Only registered and activated users can see links]

DB : [Only registered and activated users can see links]

Server :[Only registered and activated users can see links]

Admingunny :[Only registered and activated users can see links]

Bomb: Full [Only registered and activated users can see links]

Ải gà : [Only registered and activated users can see links]

Query : [Only registered and activated users can see links]

Resource

Part 1 : [Only registered and activated users can see links]

Part 2 : [Only registered and activated users can see links]

Part 3 : [Only registered and activated users can see links]

Part 4 : [Only registered and activated users can see links]

Part 5 : [Only registered and activated users can see links]

Update : Request : [Only registered and activated users can see links]

Update : Fix Gió : [Only registered and activated users can see links]

Chép Vào Fighter Road Center

Nguồn Gốc Fix Gió : [Only registered and activated users can see links]

Fix dung luyện : [Only registered and activated users can see links]

Nguồn: [Only registered and activated users can see links]

Fix nhiệm vụ : [Only registered and activated users can see links]

Nguồn : [Only registered and activated users can see links]

Update thư mục I386 Full cho win XP

Part 1 : [Only registered and activated users can see links]

Part 2 : [Only registered and activated users can see links]

Part 3 : [Only registered and activated users can see links]

Cập nhập Tool AdminGunny của trminhpc

Link: [Only registered and activated users can see links]

Demo

[Only registered and activated users can see links] .jpg

[Only registered and activated users can see links] .jpg

Hướng dẩn cài V1.0:

Bước 1:Gải nén vào [Only registered and activated users can see links] trong IIS
Bước 2:Tạo web Application (làm tương tự folder request) cho folder AdminGunny vừa giả nén ra
Bước 3:Vào AdminGunny tìm folder sql và chạy tất cả query trong folder này.
Bước 4:Config lại file web.congfig cho phù hợp. chỉ congfig lại các dòng màu đỏ.Chỉnh để chơi = Resourece

C:\Inetpub\[Only registered and activated users can see links]

Tìm config

<config>
<SITE value="[Only registered and activated users can see links]" />
<FIRSTPAGE value="[Only registered and activated users can see links]" />
<REGISTER value="[Only registered and activated users can see links]" />
<REQUEST_PATH value="[Only registered and activated users can see links]" />
<LOGIN_PATH value="[Only registered and activated users can see links]" siteName="DDTank" />
<FILL_PATH value="[Only registered and activated users can see links]" />

mạng cùi thông cảm

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

Bác nào dev phó bản sv này đi :P

Nguồn thandanit.com

adeyeey
07-07-2012, 04:35 PM
fix lại part 2 recouse đy bạn ơi ko đown đc

nh0xtam456
29-10-2013, 06:44 PM
fĩ lại recouse đi bạn ơi die hết r :(