PDA

View Full Version : GunZ MTG private 2.0 hamachi !!!!!!! :dhoangminh42
17-07-2012, 08:53 PM
-----------------------------------------------------
Server online 24/7

đầu tiên phải down hamachi về trước:
[Only registered and activated users can see links]
bắt đầu cài đặt hamachi:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
xong cài đặt rồi đến phần đăng nhập:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]


ID : Gunz-MTG02
PASS : 123456
ID : RoomGunz01
PASS : 123456
ID : RoomGunz02
PASS : 123456
ID : RoomGunz03
PASS : 123456
ID : RoomGunz04
PASS : 123456
ID : RoomGunz05
PASS : 123456
ID : RoomGunz06
PASS : 123456
ID : RoomGunz07
PASS : 123456
ID : RoomGunz08
PASS : 123456
ID : RoomGunz09
PASS : 123456
ID : RoomGunz10
PASS : 123456
ID : RoomGunz11
PASS : 123456
ID : RoomGunz12
PASS : 123456
ID : RoomGunz13
PASS : 123456
ID : RoomGunz14
PASS : 123456
ID : RoomGunz15
PASS : 123456
ID : RoomGunz16
PASS : 123456
ID : RoomGunz17
PASS : 123456
ID : RoomGunz18
PASS : 123456
ID : RoomGunz19
PASS : 123456
ID : RoomGunz20
PASS : 123456

lưu ý chọn 1 trong 21 room. không được join nhiều room nha. check và kick đó

Tiếp đến là download client:
Part 1 : [Only registered and activated users can see links]
Part 2 :[Only registered and activated users can see links]
Part 3 :[Only registered and activated users can see links]
Part 4 :[Only registered and activated users can see links]

Download hết 4 part giải nén ra đc GunZMTGv2.exe xong install. Nếu install xong ra bảng báo lỗi thì tắt đi không sao hết


download xong install và chiến thôiii!!!

Website game : [Only registered and activated users can see links]
Tạo tài khoản : [Only registered and activated users can see links]
lưu ý : làm xong bước đăng nhập hamachi mới vào web đc

Thông tin server:
- rate exp : x10 ----- ok
- rate bounty : x2 ----- ok
- quest : 15 boss ---- ok
- quest rate : x15 ---- ok
- item shop : full item gunZ 2it ---- ok


Chúc các bạn chơi vui vẻ :X:X