PDA

View Full Version : Bác nào chỉ dùm xem cái đoạn code này sai ở đâu.vnpt1983
13-08-2012, 06:13 PM
Mình muốn viết 1 đoạn code để cộng các điểm tiềm năng cho nhân vật nhưng nó báo lỗi, bác nào xem sủa dùm.
function addtiemnang()
SayEx({"Chọn loại cần tăng điểm:",
"Sinh khí/addsinhkhi",
"Thân pháp/addthanphap",
"Sức mạnh/addsucmanh",
"Nội công/addnoicong",
"Thoát/no"})
end
fuction addsinhkhi()
a==GetProp()----nó báo lỗi cái dấu == này đã thay là = nhưng vẫn báo lỗi
b==GetVit()
if a>=100 then
AddProp(a-100)
SetAttrib(0)=(b+100)
Talk(1,"Bạn đã cộng thành công 100 điểm vào sinh khí")
else
Talk(1,"Bạn ko có đủ 100 điểm tiềm năng")
end
end
(cái code này dùng cho bản TSBD 3.0 và sóng gió tình yêu thì ok----vi làm cách đây 1 năm rồi nên có thể ko nhớ chuẩn nưa.)
.......
bác nào cao thủ về code chỉ dùm với.
[No FONT] Share Server JX dễ cài đặt [Nguồn: TSBD 3.0 vs AWJX]
[Only registered and activated users can see links]
Mình dùng bản này.