PDA

View Full Version : [Free Full] Mac Product Key Finder - Khôi phục key ứng dụngmylove
24-10-2012, 07:35 PM
Mac Product Key Finder là phần mềm miễn phí để khôi phục các key sản phẩm bị mất (hoặc sao lưu trước khi quá muộn) cho những phần mềm được cài đặt trên máy Mac.

Công cụ này có thể quét các ứng dụng được cài đặt và hiển thị các keys (số serial) của chúng. Bạn có thể lưu danh sách này vào một file (HTML, XML, CSV, PDF và các file văn bản) hoặc in nó ra. Hiện nay danh sách phần mềm được hỗ trợ là khá nhỏ (Microsoft Office 2008, Adobe Photoshop CS3-CS5, Parallel's Desktop, các ứng dụng Panic…)


[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

hoặc link :

[Only registered and activated users can see links]
pass : 4r.ketnoitatca.net ([Only registered and activated users can see links])

qwe123qwe456
21-06-2014, 09:29 PM
ủ file.dmg mở sao bạn. o_O