PDA

View Full Version : cho giờ open để sắp xếpchuongnn
29-12-2012, 09:47 PM
Hiện tại teo lịch trình là open 1/1/2013 nhưng vẫn chưa có giờ cụ thể để mọi người sắp xếp..em mún off làm phải xin trước vài ngày

[Mr.P]
30-12-2012, 09:36 PM
Chắc 7h00am :)