PDA

View Full Version : Sao server non reset off rồi mà không có thông báo gì hết vậy?yoken9x
02-01-2013, 07:49 PM
Sao MU vào không được nữa vậy ???

Off server không thông báo luôn ???

GreenLeaf
02-01-2013, 09:43 PM
đã chạy lại bt rồi mà bạn