PDA

View Full Version : [Mod] vt.Lai VBB Unique Link 1.1 - Loại bỏ tham số ?p=xxx trên Url Forum vBulletiniuvothangban
18-04-2013, 11:44 PM
Demo online : [Only registered and activated users can see links]

Chức năng:
- Tự động chuyển link có tham số ?p=xxx sang link không có ?p=xxx
- Nếu ?p=xxx ở trang thứ n, tự động chuyển sang trang thứ n của thread đó, không để ?p=xxx trên Url[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
vt.lai vBB unique link by SinhVienIT.net
Hướng dẫn cài:
AdminCP-> Product Manager -> Add/Import Product -> Import file xml ở đính kèm.

Ví dụ:
Code:


[Only registered and activated users can see links]
sẽ được chuyển thành
[Only registered and activated users can see links]

Code:[Only registered and activated users can see links]
sẽ được chuyển thành
[Only registered and activated users can see links]


Xong !

v1.1: Fix 1 số lỗi
- Có bản Tiếng việt và Tiếng anh cho mọi người lựa chọn

product-vtlai_vbb_unique_link_1.1_english.xml (2 KB)
[Only registered and activated users can see links]!VI00hCYQ!XDLkSmrKvY3g7VqoaVoGliOogNlwMAT6nFL4e37 naDg
product-vtlai_vbb_unique_link_1.1_vietnam.xml (2 KB)
[Only registered and activated users can see links]!cZMQzJ7L!Yfb5CjZmlLlZrSdmCXLOQ3wrA6wH5Kh8YrBBOWq 76K0