PDA

View Full Version : Cần hỏi 1 chútnothing90
11-06-2013, 10:56 AM
MU mình chừng nào mới có nạp card dc x2 vậy
Mà sao đồ siêu thị trong server 2 lại mắc hơn server 1 gấp 2 vậy

TuấnDương
11-06-2013, 11:06 AM
Hiện tại chưa có chương trình KM x2 giá trị nạp thẻ nha bạn. Còn giá Item Server 2 mắc hơn Server 1 do Server 2 là Server Non-Reset (Không Reset) nên sẽ tìm kiếm Item khó khăn hơn, dẫn đến giá Item cũng khác Server 1.

nothing90
11-06-2013, 11:50 AM
vậy chừng nào mới dc x2 admin, chứ đồ mắc quá, x2 thì mình nạp card mua nguyen bộ :(

TuấnDương
12-06-2013, 11:49 PM
Khi nào KM anh sẽ thông báo trên WEB thôi.