PDA

View Full Version : Không Tìm Thấy Folder Nam + Nữ Trong JX ofline !................chase100
22-07-2013, 11:59 PM
Em Hiện Tại Có File .spr của con sư tử vàng của topic anh kia share cũng chỉ em cách res vào nhưng em không tìm thấy folder spr/npcres/nam or nữ nhưng tìm từng patch của từng JX khác nhau nhưng vẫn không tìm thấy xin mọi người giúp đỡ em gấp Và Có Thể Giúp Em Khai Res Ở Đâu Và Làm Sao Tks Mọi Người...........

lamvanmc
27-07-2013, 12:20 PM
Nam nữ viết chữ tàu mà. thấy dc mới lạ