PDA

View Full Version : [Help] không tìm thấy folder spr trong clientkayomen
20-09-2013, 08:18 PM
mình vào file horse.txt có đường dẫn đến spr như sau: \spr\item\equip\horse\horse003.spr mình kiếm mà không thấy folder spr. Lang thang trên mạng thì được biết là đã pack lại thành file pak. giờ mình mún giải nén ra đễ mình thêm vào hoặc bớt đi spr thì làm thế nào? thanks