PDA

View Full Version : [Help] Help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!graceterry7599
19-12-2013, 12:42 PM
em đag bí : sao em lập account mà không đc
Connection Failed
SQLState 28000
SQL Sever error 18456
[ Microsoft ][ODBC SQL server Driver][SQL server] Login failed for user 'Graceterry'


[Only registered and activated users can see links]

TuấnDương
19-12-2013, 12:46 PM
Nói chung là em chưa kết nối được Database.