PDA

View Full Version : [Help] Giúp về scrip kiếm thếhxhhxh
22-08-2015, 04:54 PM
ai giúp e lệnh scrip chỉ nhận vật phẩm 1 lần của sever kiếm thế với