PDA

View Full Version : Cho hỏi lỗi lag rương mất item trong jx 1 fix như thê nào vậy ?Phu Kien Thoi Trang
26-10-2015, 06:18 PM
Cho hỏi lỗi :lag rương mất item trong jx 1 fix như thế nào vậy ?
Server Online mới mở .

Trước kia là bị - XU mỗi lần thoát game từ Xu làm từ NV hay XU add vào người . Sau đó mình bỏ đơn vị XU mà thay thế bằng Đồng .
Ngày open 3 ngày không vấn đề gì .
Chẳng hiểu thế nào lại phát sinh lỗi như sau :
Nhặt Item không được . Nhiều nhất là Item từ Boss ST .
Theo hiểu thì Item này đã nhặt vào người nhưng nó "trống" và chiếm Slot trong người .
Item tự động mất khác tự động mất . Hoặc item đó hay không thì không biết nhưng item khác trên người hoặc trong Rương đều có thể mất . Mất số lượng ko biết . Nhất là bị dis hoặc log ra vào lại cũng có thể mất . Tuy nhiên mất là số ít so với số người . Khoảng tỉ lệ 1/5 .

Đồng là eventItem . MÌNH ĐƯA vào Bảo vật theo dạng GetEventItemCount rồi và bán vật phẩm . Giống kiểu Event .
Và Đồng này có số chồng là 100 . Tách được . Và có thể dupe được qua giao dịch . Không biết có code nào để check tách vp hoặc không cho giao dịch không ?

Mong mọi người chỉ dẫn giúp .
Hic Gà mới mở bị ddos quá .