PDA

View Full Version : [Thống Báo] Bảo trì All Server từ 23h00 Ngày 21/12/2015 đến 2h00 Ngày 22/12/2015TuấnDương
21-12-2015, 08:46 AM
[Only registered and activated users can see links] g?oh=2daef1cd717c708d3a4c677e6a6a9c53&oe=572252AC

BQT MuKNTC thông báo bảo trì All Server từ 23h00 Ngày 21/12/2015 đến 2h00 Ngày 22/12/2015.

Để tránh xảy ra lỗi, trong thời gian bảo trì các bạn vui lòng không đăng nhập Game - mua Item hay thực hiện bất cứ giao dịch nào.

Cám ơn tất cả các bạn và xin lỗi vì sự bất tiện này.

BQT MuKNTC