PDA

View Full Version : [Hoạt Hình] Siêu Nhân Vũ Trụ Kyurangerpichusan
28-03-2017, 05:36 PM
Hoạt hình siêu nhân cho bé trai hay nhất 2017: Siêu Nhân Vũ Trụ Kyuranger - Uchuu Sentai Kyuranger ([Only registered and activated users can see links]) (Update tập 6 Vietsub)[Only registered and activated users can see links]


Trong một tương lai xa, trái đất đã bị xâm lược bởi bè lũ Mạc Phủ Vũ Trụ Jark Matter. Khi vũ trụ thét gào, 9 vị cứu tinh xuất hiện. Họ chính là Siêu Nhân Vũ Trụ Kyuranger.XEM PHIM VIETSUB ONLINE (Liên tục cập nhập)

Siêu Nhân Vũ Trụ Kyuranger Tập 1 vietsub ([Only registered and activated users can see links])
Siêu Nhân Vũ Trụ Kyuranger Tập 2 vietsub ([Only registered and activated users can see links])
Siêu Nhân Vũ Trụ Kyuranger Tập 3 vietsub ([Only registered and activated users can see links])
Siêu Nhân Vũ Trụ Kyuranger Tập 4 vietsub ([Only registered and activated users can see links])
Siêu Nhân Vũ Trụ Kyuranger Tập 5 vietsub ([Only registered and activated users can see links])
Siêu Nhân Vũ Trụ Kyuranger Tập 6 vietsub ([Only registered and activated users can see links])

TẢI VỀ LINK MEGA.NZ (Liên tục cập nhập)
Tập 1:
[Only registered and activated users can see links]!yUZRFBpR!GUb1CSEsewCe-XwVJiyK3ESTQHwmfLPzKKB0ai5E_ro
Tập 2:
[Only registered and activated users can see links]!LJxxCSKZ!bswgqrcnE_3kCfZTR7XyZ8hLNM3bF9t89uxPq5Z 5P4Y
Tập 3:
[Only registered and activated users can see links]!vQojVbAC!-fSY1UPRiFRkTVXFBcwk9lkUSZssLX95Bx-UgTh4Oys ([Only registered and activated users can see links]!LJxxCSKZ!bswgqrcnE_3kCfZTR7XyZ8hLNM3bF9t89uxPq5Z 5P4Y)
Tập 4:
[Only registered and activated users can see links]!OcpHlT4Y!8lxkwy3v04CavL5oJP3aRz3Z2IAc9cbeVUcoB7X XK5I ([Only registered and activated users can see links]!LJxxCSKZ!bswgqrcnE_3kCfZTR7XyZ8hLNM3bF9t89uxPq5Z 5P4Y)
Tập 5:
[Only registered and activated users can see links]!OBQylSwZ!WVc91X-iEg81e7fFkUnHn-mH4E9bGiPJeiBLUm321LA ([Only registered and activated users can see links]!LJxxCSKZ!bswgqrcnE_3kCfZTR7XyZ8hLNM3bF9t89uxPq5Z 5P4Y)
Tập 6:
[Only registered and activated users can see links]!aFRXVbgQ!bxgdKpMomXEP2aciMojwquPxRg6b16B3IAELsoD 1ERk ([Only registered and activated users can see links]!LJxxCSKZ!bswgqrcnE_3kCfZTR7XyZ8hLNM3bF9t89uxPq5Z 5P4Y)