PDA

View Full Version : [Hướng dẫn] Các lệnh Command(Add Point, Post) trong Game MuKNTCTuấnDương
07-08-2010, 11:55 AM
/post: Nói chuyện trên kênh thế giới
-------------------------------------------
/addstr : Add điểm Strenght
/addagi : Add điểm Agility
/addvit : Add điểm Vitality
/addene : Add điểm Energy

- Ví dụ: /addstr 100--> Add 100 điểm vào Strenght
- Lưu ý: add mỗi lần trên 100 điểm sau khi add xong cần thay đổi nhân vật

Providence
07-08-2010, 12:54 PM
/marry : Hỏi cưới

-Lưu ý : chủ rễ và cô dâu đứng ở đúng Tọa độ 209 14 và 210 14 ( Trong nhà thờ davias nhé ), Cô dâu phải là Girl..^^! hok chấp nhận Bê Đê lấy nhau :v11:Hô hô hô, Mu làm gì có Bê đê hả anh Dương :))
Mà girl là Elf với Summon phải không anh Dương

[Mr.Casanova]
08-08-2010, 06:29 PM
lệnh add energy là /addene thôi anh ạ
ko lệnh kia ko đc

TuấnDương
09-08-2010, 10:15 AM
lệnh add energy là /addene thôi anh ạ
ko lệnh kia ko đc

Thank em, đánh bị nhầm...

chechhop
23-08-2010, 07:57 PM
Không cưới được Dương oi