PDA

View Full Version : hot....hot server gunbound working 100%solokoku
04-12-2008, 07:14 PM
tại vì ko có chỗ post cho gunbound nên vừa tìm dc cái server gunbound post lên cho mấy bạn chơi cho phong phú nào chúng ta bắt đầu làm nhé!
Toàn bộ cái này bạn có thể tải về từ server của tui :

Sau khi kiếm những thứ đó tải về xong, tiến hành cài đặt:

Trích:
Install MySQL 4.x ( dont use 5.x i dont know what will happen) and configure account root with null password (you can do another way but it should be later).Use any MySQL management create 4 database (admin ; batch ; gunbound ; user ) and import data from backup SQL file( included in Server)
Cái này bắt buộc bạn phải cài MySQL 4.x, link trên mình đưa là Mysql-4.1 nên vo tư cài vào, khi cài có vài cái quan trọng bạn làm theo hình sau
[Only registered and activated users can see links]
Setup ***** MYSQL này bình thường, giống set up CSM Server của Vinagame vậy, ban đầu nó hỏi password quyền root, cứ gõ đại vào lát ta gỡ pass ra là ok
[Only registered and activated users can see links]
Chỉnh password null cho MYSQL như sau:
Start --> MySQL --> MySQL command client nó sẽ hỏi password root. Đăng nhập bằng password ,rồi gõ vào
Trích:
Set password for
[Only registered and activated users can see links]

Set password for
[Only registered and activated users can see links]


Database

Trước hết ta tạo kết nối từ Navicat tới MySQL4 bằng việc nhấn nút new connection, sau đó điền thông tin vào
Trích:
Host : locahost
Username : root
Password : null
Tiếp đến tạo Database, tạo 4 database như sau : admin ; batch ; gunbound ; user
[Only registered and activated users can see links]
Tạo xong 4 Database tiến hành restore tương ứng với 4 file .sql trong thư mục Databases của Server tải về. Đề restore tiến hành nhấn phải vào database muốn restore, chọn Execute batch file, chọn đường dẫn tới file sql tương ứng rồi ok, thế là xong.
Không thay đổi gì hết trong các database này cả, chỉ vài cái cần chỉnh trong cái db gunbound mà thôi:
Mở Database Gunbound ra ,tìm đến Table applicationsetting và sửa lại các cột
Trích:
Notice and BaseURL: IP Server máy chủ
FulldownloadURL : IP Server máy chủ\fetch.php
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Nhấn vào Manage Users trên thanh toolbar của Navicat, làm như hình vẽ:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Phải nhớ chọn Select all rồi save lại, nếu ko vào client nó chả kết nối tới server dc đâu

Giờ chỉnh cái Server đây

Vào thư mục BuddyCenter/Setting.txt : Chỉnh lại tất cả các IP là IP máy chủ,còn account root và password rỗng đã được mình chỉnh mặc định rồi
Vào thư mục BuddyServ/Setting.txt : Chỉnh lại tất cả các IP là IP máy chủ
Vào thư mục Central/GameServerlist.txt và Setting.txt : Cũng chỉnh lại IP thôi
Vào lần lượt 4 thư mục Server 83608363 : Chỉ chỉnh lại IP cho file Setting.txt như trên
Vào thư mục Batchgis chạy file Batchgis.exe

Cài easyphp vào, cho chạy cái apache lên để có thể chạy được web php, giải nén rồi copy webgunbound.rar vào thư mục www của thư mục cài easyphp, mới IE lên chạy thử
Test Page for the SSL/TLS-aware Apache Installation on Web Site xem sao, nếu nó chạy lên dc là ok rồi
Bước quan trọng : Vào thư mục Windows/System32/Driver/etc/ mở file host.ics bằng Notepad chèn vào 3 dòng này ở cuối file và save lại, rồi check cho nó thuộc tính Read only file ,3 dòng này như sau,bạn hãy sửa lại thành IP của máy chủ nhé.Trước khi làm công việc này hãy lưu lại file gốc để ở 1 chỗ khác
Trích:
xxx.xxx.xxx.xxx update.nprotect.com
xxx.xxx.xxx.xxx update.nprotect.net
xxx.xxx.xxx.xxx guard.gunbound.net
với xxx.xxx.xxx.xxx là ip của máy bạn

Xong, giờ chạy server gunbound.
Chạy InstallServices.bat, xong chạy tiếp StartServer.b
[Only registered and activated users can see links]
Server chạy ok thì tới phần client, cài client xong chép patch lên, chạy file Grub.exe (cần .net 2.0) và xem lại phần config ip, nếu đã ổn thì tiến hành chạy NyxLauncher.exe.
À quên nữa, chưa tạo acc lấy gì mà login vào.
Bật IE gõ vào [Only registered and activated users can see links] đăng ký 1 acc, làm theo hướng dẫn nhá, rất dễ vì nó là giao diện web mà.

Bật NyxLauncher.exe lên lại và đăng nhập với acc mới tạo xong, gõ vào chơi thôi.
[Only registered and activated users can see links]
Nếu mà khi bạn gõ acc vào nhân enter mà nó cứ đứng trơ trơ thì coi như tiêu, xem lại phần Account manager của Navicat nhá, nhớ chọn select all rồi save lại, làm cho cả 4 Db. Nếu đăng nhập được thì cửa sổ tiếp theo sẽ hiện ra, nhấn start để vào game
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]


GUIDE: QUICK GAME FIX


Trích:
run sv, enter game with Admin account
first type :
/qsman [number_player_wanna_to_play] ( 1 ~ 8 )
then type :
/qsopt number_here ( 1 : solo ; 2 : score ; 3 : tag ; 4 : jewel )
restart your server and happy with new bug fixed

-guide by nguyenhuy!

GUNBOUND GM COMMANDS


Trích:
/server - check server status
/bcm - broadcast a message
/qsman - quickstart man and new quickstart man
/qsopt - computer icon?
/ban - ban someone
/disconnect - disconnect someone
/close - close a room
/version - version first and last
/limit - grade limit, guild restrict, and functrestrict
/room - room number, number of users, title, password, waiting time, and users
/time - server time
/toid - user id

how to use some of them
/bcm message
/ban -e -d# -h# ID REASON
/disconnect id
/close room#
/room room#
/toid nickname
HOW TO START GAMES
Trích:
/shrduatlwkr
note: bạn phải là admin mới dùng lệnh này dc, vì vậy khi đăng ký acc nhớ chọn admin nhá
[Only registered and activated users can see links]

Bài viết này thực hiện bởi tui, tham khảo từ
Trích:
[Only registered and activated users can see links]
còn link down đây
lient
[Only registered and activated users can see links]
sever
[Only registered and activated users can see links]
path
[Only registered and activated users can see links]
fix path
[Only registered and activated users can see links]
web gunbound
[Only registered and activated users can see links]
easy php 0.7
[Only registered and activated users can see links]
sql 4.0 mới cập nhật link
[Only registered and activated users can see links]
navicat 8.0
[Only registered and activated users can see links]
navicat crack
[Only registered and activated users can see links]
appserv download
[Only registered and activated users can see links]
demo web gunbound online của tui đây
[Only registered and activated users can see links]

solokoku
05-12-2008, 02:39 PM
mình đã chỉnh ip của Wan trong file setting.txt trong folder central như sau
Accept=Wan's ip(=no-ip);127.0.0.1
ipcenter=127.0.0.1
file hosts trong C:\WINDOWS\system32\drivers\etc mình đã thêm vào cuối
127.0.0.1 Wan's IP (= no-ip)
Các cổng mình đã mở :
80 (TCP)
8360(TCP)
8361(TCP)
8362(TCP)
8363(TCP)
8391(TCP)
8353(TCP)
8372(TCP)
8352(TCP)
8364(TCP)
trong file GameServerList.txt trong folder central . mình config như sau :
Name The Server;Servidor 1\nAvatar OFF;Wan's IP (= no-ip);8360;0;

Thông tin server :
server: v5.85
client :gunbound force
Lan's IP : 10.0.0.45
Wan's IP(no-ip) : zinken.myvnc.com
mình đã thử chơi ofline thì rất ok


và đây là mình config server


[BuddyCenter]
Port=8391
StarAccept=127.0.0.1
Accept=127.0.0.1
;================================================= =======
BuddyDB_Host=127.0.0.1
BuddyDB_Port=3306
BuddyDB_DB=gunbound
BuddyDB_Pwd=
BuddyDB_User=root
;================================================= =======
Log=1

; SERVER BY F3L1P1NH0
[BuddyServ]
Port=8353
;================================================= =======
StarAccept=127.0.0.1
Accept=127.0.0.1
;================================================= =======
VersionFirst=0
VersionLast=999
;================================================= =======
CenterPort=8391
CenterIP=127.0.0.1
;================================================= =======
AuthTable_Password=Password
AuthTable_Id=Id
AuthTable=user
;================================================= =======
AccountTable_Nickname=NickName
AccountTable_Id=Id
AccountTable=user
;================================================= =======
UserTable_Grade=TotalGrade
UserTable_Guild=Guild
UserTable_Id=Id
UserTable=game
;================================================= =======
BuddyDB_Host=127.0.0.1
BuddyDB_User=root
BuddyDB_Pwd=
BuddyDB_DB=gunbound
BuddyDB_Port=3306
;================================================= =======
Log=1
;================================================= =======
; Server BY: F3L1P1NH0
[GunBoundXPBroker]
Port=8372

ProductVersion=65664853

VersionFirst=0
VersionLast=999

SingleSourceMonitor=0
MaxConnectionPerSource=1
BanOverSingleSourceLimitation=0
MaxConnection=10
BanOverMaxConnection=0

Accept=127.0.0.1

UserDB_Host=127.0.0.1
UserDB_User=root
UserDB_Pwd=
UserDB_DB=gunbound
UserDB_Port=3306

AdminDB_Host=127.0.0.1
AdminDB_Port=3306
AdminDB_DB=gunbound
AdminDB_User=root
AdminDB_Pwd=

PartnerAgentDB_Host=127.0.0.1
PartnerAgentDB_Pwd=
PartnerAgentDB_User=root
PartnerAgentDB_DB=gunbound
PartnerAgentDB_Port=3306

SetServiceStatus=1

Log=1

AdminGiftSender=Admin
AdminGiftMsg=Update Concluido
AdminGiftGrade=16
AdminGiftMale0=98305
AdminGiftMale1=32769
AdminGiftFemale0=65537
AdminGiftFemale1=1
[GunBoundXPServ]
Port=8360
Accept=128.0/1;64.0/1
CenterPort=8372
CenterIp=127.0.0.1
;================================================= =============
SingleSourceMonitor=0
MaxConnectionPerSource=1
BanOverSingleSourceLimitation=0
BanOverMaxConnection= 0
MaxConnection=10
;================================================= =============
QuickStartMan=6
QuickStartOption=0
;================================================= =============
RoomCloseMsg=Fechando a Sala
RoomCloseWarnMsg=Fechado
IdleRoomWarnTime=1140
IdleRoomCloseTime=1200
;================================================= =============
VersionFirst=0
VersionLast=999
;================================================= =============
PartnerAgentDB_Port=3306
PartnerAgentDB_DB=gunbound
PartnerAgentDB_Pwd=
PartnerAgentDB_User=root
PartnerAgentDB_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
ItemDB_Port=3306
ItemDB_DB=gunbound
ItemDB_Pwd=
ItemDB_User=root
ItemDB_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
RecordDB_Port=3306
RecordDB_DB=gunbound
RecordDB_Pwd=
RecordDB_User=root
RecordDB_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
GunBoundDB_Port=3306
GunBoundDB_DB=gunbound
GunBoundDB_Pwd=
GunBoundDB_User=root
GunBoundDB_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
GunWcUserDB_Port=3306
GunWcUserDB_DB=gunbound
GunWcUserDB_Pwd=
GunWcUserDB_user=root
GunWcUserDB_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
UserDB_Port=3306
UserDB_DB=gunbound
UserDB_Pwd=
UserDB_User=root
UserDB_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
AdminDB2_Port=3306
AdminDB2_DB=gunbound
AdminDB2_Pwd=
AdminDB2_User=root
AdminDB2_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
AdminDB_Port=3306
AdminDB_DB=gunbound
AdminDB_Pwd=
AdminDB_User=root
AdminDB_Host=127.0.0.1
;================================================= ============
PassableAuthority=1
;================================================= ============
EventTreatAsIndex3=0
EventTreatAsIndex2=0
EventTreatAsIndex1=0
EventTreatAsIndex0=1
EventWriteToLog3=1
EventWriteToLog2=1
EventWriteToLog1=1
EventWriteToLog0=1
EventActProp3=0
EventActProp2=0
EventActProp1=0
EventActProp0=100
StageEvent=0
EventTrigger=1
;================================================= ============
NoRoomCreate=0
GoldFactor=100
ScoreFactor=100
FuncRestrict=2088975
GuildMarkLimit=100
GradeLimitLast=19
GradeLimitFirst=-04
EventTrigger=1
Tank.Hidden.Ratio=10
ProductVersion=65664853
SuperUserItem=204801
;================================================= ============
RecommendedMan=200
MaxRoom=200
;================================================= =============
[GrandPrix]
QueryCategory=1
PersonalScoreDefault=1
GrandPrix:QueryCategory=select Category from grandprix_group
GrandPrix:PersonalScoreDefault=select Score from grandprix_personal
;================================================= =========================
Log=1
; SERVER BY: F3L1P1NH0
trong client mình đã config như sau :

[Gunbound]
BrokerServerIP=Wan's ip
BrokerServerPort=8372
BuddyIP=Wan's ip
BuddyPort=8352
GameLanguage=1
[Gunbound-Force]
Url_Fetch=[Only registered and activated users can see links]'s IP (= no-ip)fetch.dll
Url_ForgotPwd=[Only registered and activated users can see links]'s IP (= no-ip)
Url_Signup=[Only registered and activated users can see links]'s IP (= no-ip)/gunbound
Url_FindId=
Url_Softnyx=
Url_Ad=
Ip=wan's IP (= no-ip)
Port=8372
AppId=400
Version=576
CookieDomain=wan's IP (= no-ip)
CookieName=Softnyx_Eng
LastGame=Gunbound

[Gunbound]
AppId=2101
Url_Notice=
Url_ManualPatch=
Url_FullDownload=
Url_Fetch=[Only registered and activated users can see links]'s IP (= no-ip)/fetch.dll
chúc các bạn sớm có sv gunbound mới thay sv gunbound đã die hết và chúc các bạn play vui vẻ:103:

solokoku
05-12-2008, 03:51 PM
[Only registered and activated users can see links]
Tải về rồi thì tiến hành cài đặt thôi.
B1: Cài IP và Cài MySql
Nếu chơi trên máy đơn thì bạn phải dùng cạc ảo, tạo cạc ảo bằng cách vào Settings/Control Panel chọn Add Hardware, tiếp tục nhấn Next và chờ 1 lát, Chọn tiếp Yes, I have … nhấn Next, kéo xuốngcuối chọn Add a new hardware device nhấn Next 3 phát, chọn Network adapters rồi nhấn Next tiếp theo thì làm như hình:
[Only registered and activated users can see links]
Nhấn Finish để hoàn thành, Bây giò chỉnh IP cho máy, làm theo mình nhé:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Nhấn Ok để hoàn tất việc cài card ảo
Giải nén file mysql-4.1.22-win32.rar ra bạn được file Setup.exe, bạn chạy file này để tiến hành cài đặt mysql ( làm như hình nhé: )
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Đến đây thì nhấn Finish để hoàn thành việc cài MySQL thui
B2: Bỏ Pass MySql
Chỉnh Password cho MySQL bằng cách vào Start/Programs/MySql/MySQL Server 4.1 rùi nhấn vào MySQL Command Line Client
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Nhấn Enter rồi nhập như sau:
set password for [nhấn Enter]
[Only registered and activated users can see links]
exit [nhấn Enter]
Xem hình:
[Only registered and activated users can see links]
Đến đây là xong không cần động đến MySQL nữa, ai muốn động thì động ^^..
B3: cài Navicat để quản lý
chạy file navicat8_mysql_en.exe, cứ nhấn Next -> Finish, mình không hướng dẫn Crack nhé [quá đơn giản mà
[Only registered and activated users can see links]
B4: Giải nén ServerGB_5.85.rar vào thư mục bất kỳ. Ở đây tội giải nén ra ổ D:\ sẽ có đường dẫn như sau: d:\Gunbound
B5: tạo Database cho game
Tạo kết nối từ Navicat tới MySQL4: mở Navicat lên bằng cách vào Start/Programs/PremiumSoft/Navicat 8.0 for MySQL/ nhấn vào Navicat for MySQL hoặc có thể vào trực tiếp biểu tượng Navicat for MySQL ở ngoài Desktop
[Only registered and activated users can see links]
Trong trường hợp ở cột Connection không thấy localhost thì mới làm bước này"
Trích:
Nhấn nút Connection sẽ hiên ra cửa mới, nhập thông tin vào cửa sổ như sau:
Trích:
- Connection Name: localhost
- Host name/ IP address: localhost
- Port: 3306
- User name: root
- Pass: để rỗng
rồi nhấn OK
[Only registered and activated users can see links]
Tiếp đến tạo Database, tạo 4 database như sau : admin ; batch ; gunbound ; user bằng cách kích chuột phải vào localhost chọn New Database sẽ mở ra 1 cửa sổ mới, nhập như sau:
- Enter database name: admin
- Character set: Default character set
- Collation: để rỗng
Rồi Ok, làm tương tự cho 3 datbase còn lại là: batch ; gunbound ; user
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Tạo xong 4 Database tiến hành restore tương ứng với 4 file .sql trong thư mục Databases của Server tải về. Đề restore tiến hành nhấn phải vào database muốn restore, chọn Execute batch file, chọn đường dẫn tới file sql tương ứng rồi Start, thế là xong.
[Only registered and activated users can see links]
Không thay đổi gì hết trong các database này cả, chỉ vài cái cần chỉnh trong cái db gunbound mà thôi:
Mở Database Gunbound ra ,tìm đến Table applicationsetting và sửa lại các cột
Trích:
Notice and BaseURL: IP Server máy chủ
FulldownloadURL : IP Server máy chủ\fetch.php
[Only registered and activated users can see links]
Trích:
[Phần này mình chích của Tikatoo2k nhé]
[Only registered and activated users can see links]
Nhấn vào Manage Users trên thanh toolbar của Navicat, làm như hình vẽ
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Phải nhớ chọn Select all rồi save lại, nếu ko vào client nó chả kết nối tới server dc đâu.
B6: Config Server
Trích:
- Vào thư mục BuddyCenter/Setting.txt sửa lại Ip thành IP máy chủ, nhìn hình nhé:
[Only registered and activated users can see links]
Vào thư mục BuddyServ/Setting.txt : Chỉnh lại tất cả các IP là IP máy chủ, hình:
[Only registered and activated users can see links]
- Vào thư mục Central chỉnh lại tất cả IP trong 2 file GameServerlist.txt và Setting.txt . Hình
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
- Vào thư mục Server8360, Server8361, Server8362, Server8363 Chỉ chỉnh lại IP cho file Setting.txt ( vì file Setting trong này rất nhiều IP nên các bạn làm cẩn thận không thiếu nhé.)
- Vào thư mục Batchgis chạy file Batchgis.exe
Đến đây thì coi như song phần Server
B7: Cài đặt Web để đăng ký.

Chạy file easyphp1-7_setup.exe để có thể chạy được web, nếu bạn cài IIS thì STOP nó lại không nó sẽ oánh nhau với easyphp1-7_setup đó
Cái cái nè thì đơn giản quá, chỉ việc Next cho đến khi Finish thì OK rồi.
Khi mới cài easyphp mặc định nó sẽ không chạy luôn nên bạn cần khởi động nó.
Vào Start/Programs/EasyPHP 1.7/ chọn EasyPHP sẽ thấy thông báo vậy nè:
[Only registered and activated users can see links]
Cứ nhấn OK và để ý biểu tượng EasyPHP dưới khay hệ thống không hề hoạt động phải không (Biểu tượng là chữ E đấy), click đúp vào nó sẽ hiện ra cửa sổ như vầy:
[Only registered and activated users can see links]
Cái bẳng này ai học tiếng pháp thì mới hiểu được, chon như hình nhé:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Đến đây ấn Apply để xác nhận sự thay đổi rồi, EasyPHP đã hoạt động, Close để đóng nó lại
[Only registered and activated users can see links]
Bây giờ thì giải nén webgunbound.rar vào thư mục www của EasyPHP vừa cài đó. Mở IE lên nhập [Only registered and activated users can see links] xem có vào được web thì đăng ký luôn một cái Acc.
Bạn vào C:\WINDOWS\system32\drivers\etc mở file host.ics bằng Notepad chèn vào 3 dòng :
Trích:
xxx.xxx.xxx.xxx update.nprotect.com
xxx.xxx.xxx.xxx update.nprotect.net
xxx.xxx.xxx.xxx guard.gunbound.net
Với xxx.xxx.xxx.xxx là địa chỉ IP của máy bạn.
[Only registered and activated users can see links]
Bây giờ chạy thử Server xem có OK không nào, chạy file InstallServices.Bat trước rồi chạy StartServer.Bat, xem hình
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
iống như hình là Server OK rồi.

Bước cuối cùng là chạy Client để chơi thôi:
Chạy file gunboundwc_v570.exe rồi giải nén file Patch.rar Paste vào thư mục vừa cài Gunbound, mở file Gunbound.ini và NyxLauncher.ini sửa lại IP thành IP máy bạn:

Trích:
[Gunbound]
BrokerServerIP=192.168.1.2  IP máy bạn
BrokerServerPort=8372
BuddyIP=192.168.1.2  IP máy bạn
BuddyPort=8352
GameLanguage=1
Trích:
[NyxLauncher]
Ip=192.168.1.2  IP máy bạn
Url_Fetch=[Only registered and activated users can see links]  IP máy bạn
Url_ForgotPwd=
Url_Signup=
Url_FindId=
Url_Softnyx=
Url_Ad=
Port=8372
AppId=400
Version=412
CookieDomain=
CookieName=Softnyx_Eng
LastGame=Gunbound
[Gunbound]
Url_Notice=
Url_Fetch=[Only registered and activated users can see links]  IP máy bạn
AppId=2101
Url_ManualPatch=
Url_FullDownload=
Xong thì chạy file NyxLauncher.exe để đăng nhập
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
chú ý các bản server và lient+path đã dc post ở bài 1 vui lòng qua đó tải:103::102:

mylove232
06-01-2009, 10:11 AM
Bạn ơi một số links download bị die bạn fix lại hộ mình cái
Cản ơn nhiều

solokoku
08-01-2009, 09:36 PM
cứ xem lại internet đi vì cái này dc up= galaxy mà chẳng bao giờ die hết good luck nhé:06:

mylove232
09-01-2009, 06:47 PM
Bạn làm ơn cho mình xin list chát có gì thắc mắc mình có thể hỏi bạn ....

mylove232
10-01-2009, 09:56 AM
Mình đang cài đặt thì ...... mong bạn chỉ cách ... thanks
[Only registered and activated users can see links]

nhoccon309
13-01-2009, 07:44 PM
Xin lỗi cho mình hỏi với hướng dẫn config để đưa server lên online như trên bạn đã thành công để kết nối từ WAN vào chưa ?

solokoku
17-01-2009, 10:35 PM
ko vấn đề gì lớn nếu đã làm đúng theo các buoc quan trong là dừng chỉnh bậy thông số trong sv dc roài vì nó rất đơn giản chạy theo các file .bat
tụ cũng đã cài online dc rồi nhưng tụ chủ yếu về muonline thôi
cứ làm theo các bước hướng dẫn và down tất cả dụng cụ cần thiết mà tui đã post lên cho mấy bạn có gì thắc mắc khi tụ online sẽ giúp đỡ mấy bạn
nhớ là cài offline thành công rồi mới config lên online nhé!chúc mấy bạn thành công
còn cái phần nào báo lỗi cứ xem lại ip trong sv hay down lại về rồi chỉnh sửa ip nhé:08:

solokoku
17-01-2009, 10:36 PM
chắc bạn đó cái windows bị lỗi rồi hoặc thiếu mirosoft flamework 2.0 xem lại đi nhé:08:

zorodies
27-01-2009, 09:44 PM
[Only registered and activated users can see links] hình này là đánh dấu vào hay để nguyên vậy bác solocoku ơi

solokoku
01-02-2009, 09:48 PM
pass= old_password
đặc vào chứ lần sau nhìn rõ bài viết tui chút nhé!thank:08:

0o0hung0o0
02-02-2009, 06:55 PM
Các Anh làm ơn chỉ giùm em file grub.exe ở đâu được ko ạh, em tìm trong client lẫn khắp computer rồi ko thấy các anh ạh anh solokoku giúp em với hĩ hxx:v19:

solokoku
02-02-2009, 08:35 PM
tìm trong lient làm gi cho mệt T_T

solokoku
02-02-2009, 10:04 PM
down đi
[Only registered and activated users can see links] USFQNlEnECRNNl1tWjtaT_T:n30:

0o0hung0o0
03-02-2009, 12:00 PM
lỗi nnayf là sao " softnyx game launcher login windown initialization failed Please reinstall package if the problem continues" Mong Các Pro chỉ giáo :v17: Nó hiên lên bảng đăng nhập rùi điền acc với tất cả vào rùi mà ko được mới cú chứ

solokoku
05-02-2009, 11:14 PM
ko xài lại ip cũ hiểu chưa chài:08:

duddy
06-02-2009, 12:29 AM
chỉ chơi đc jewel thôi sao? thế thì chán chết

solokoku
06-02-2009, 03:22 PM
soft tạo server theo ý muốn
[Only registered and activated users can see links] XRJcBV0UHDseN0YeUR9GHlcvYBVBBlYCHQJSAg==
soft làm avata tạo đồ cho nhân vật
[Only registered and activated users can see links] RztGLEc9BhhfOF04WwZ9EV9rBytIKw== play for fun nhé!:n10:

0o0hung0o0
06-02-2009, 07:04 PM
Vâng cám ơn anh solokoku , Cái soft rất hay . Và em cũng làm được sever chạy rất ổn anh ạh

zorodies
06-02-2009, 08:01 PM
Vâng cám ơn anh solokoku , Cái soft rất hay . Và em cũng làm được sever chạy rất ổn anh ạh

[Only registered and activated users can see links]

0o0hung0o0
06-02-2009, 10:57 PM
[Only registered and activated users can see links]

Lupin
07-02-2009, 07:32 AM
Ah` Solodoku Oi Saj` Gunboud Offline Thi` Bắn Với Ai Mình Chỉ Có Một Câu Hỏi Đó thui:05::05::05:

zorodies
07-02-2009, 09:42 AM
[Only registered and activated users can see links]

zorodies
07-02-2009, 12:51 PM
Mình làm được rồi và mình sài cái soft server của solokoku khi vào room để chơi thì nó báo code 205 wrong password
plase check your password xin giúp dùm :v19::v19:

zorodies
07-02-2009, 03:44 PM
Lúc trước thì vào game được thì lại code 205 chặn đòi password còn bây giờ thì lại bị thế này

[Only registered and activated users can see links] mấy đại ca giúp dùm :v16: tui sài cái client gunboundwc_v570.msi nó đòi full download

solokoku
09-02-2009, 07:20 PM
nếu cài lan hay online thì xuc với nhau thoải mái như trang này của tui ne
[Only registered and activated users can see links]

solokoku
09-02-2009, 07:22 PM
nếu muốn cài web thành công bỏ cái gd.ddl2 đí như muweb 0.8 của tuấn dương đó

0o0hung0o0
10-02-2009, 10:38 AM
CÁc Anh Zai:v16: giúp em cách play qua lan với, em đã thử 2 cách
Cách 1: thử config modem về đúng ip của server rồi em copy client sang máy con nhưng kết quả là " notconnect" mà máy chủ vẫn chạy ngon anh àh
Cách 2 : em thử copy trực tiếp vô máy con, lần này em ko config mmodem mô điếc j` nữa , kết quả máy chủ chạy ngon nhưng máy con vẫn notconnect
Mong các pro về gamesever giúp em cái hix hix:v16:
Nhân tiện anh solokoku nếu có thể em mong anh để lại yahoo của anh để em dễ liên lạc ạh

0o0hung0o0
10-02-2009, 10:44 AM
Nhân tiện đây mình cũng nói lun nha " nếu các bạn cài đắterever thành công nhưng vô client ko chơi được, mình có 1 cách đó chình là bạn dùng client của gbviet.net bạn có thể download trong trang [Only registered and activated users can see links] download ok roài bạn về setup như bình thường , "
Bây giờ nè " bạn hãy cập nhật bản gb mới nhất về nhé, có chức năng đó đó, Và bạn thay đổi thông số ở client = với ip sever ko được mình chết luôn đó

solokoku
10-02-2009, 05:55 PM
để nick yahoo vô chắc 1000 người chat với tui chắc chết quá no.no...cho tui xin
còn về chơi lan thì khỏi cần config sv chỉ cần chỉnh ip cho các máy con thấy file sv la dc hiểu chưa!goodluck:08:

0o0hung0o0
10-02-2009, 06:06 PM
chưa hỉu ạh chỉnh client hay là lại phải làm 1 cái sever giống thế nữa ạh:D

solokoku
11-02-2009, 06:42 PM
tất cả ip lient đều phải trùng với sv hiểu chưa T_T

0o0hung0o0
11-02-2009, 07:51 PM
quái nhỉ sao lại ko được ạh:D thế mới cay chứ

solokoku
13-02-2009, 01:33 PM
cách config và mở port lên online của gunbound

--------------------------------------------------------------------------------

mình đã chỉnh ip của Wan trong file setting.txt trong folder central như sau
Accept=Wan's ip(=no-ip);127.0.0.1
ipcenter=127.0.0.1
file hosts trong C:\WINDOWS\system32\drivers\etc mình đã thêm vào cuối
127.0.0.1 Wan's IP (= no-ip)
Các cổng mình đã mở :
80 (TCP)
8360(TCP)
8361(TCP)
8362(TCP)
8363(TCP)
8391(TCP)
8353(TCP)
8372(TCP)
8352(TCP)
8364(TCP)
trong file GameServerList.txt trong folder central . mình config như sau :
Name The Server;Servidor 1\nAvatar OFF;Wan's IP (= no-ip);8360;0;

Thông tin server :
server: v5.85
client :gunbound force
Lan's IP : 10.0.0.45
Wan's IP(no-ip) : zinken.myvnc.com
mình đã thử chơi ofline thì rất ok


và đây là mình config server


[BuddyCenter]
Port=8391
StarAccept=127.0.0.1
Accept=127.0.0.1
;================================================= =======
BuddyDB_Host=127.0.0.1
BuddyDB_Port=3306
BuddyDB_DB=gunbound
BuddyDB_Pwd=
BuddyDB_User=root
;================================================= =======
Log=1

; SERVER BY F3L1P1NH0
[BuddyServ]
Port=8353
;================================================= =======
StarAccept=127.0.0.1
Accept=127.0.0.1
;================================================= =======
VersionFirst=0
VersionLast=999
;================================================= =======
CenterPort=8391
CenterIP=127.0.0.1
;================================================= =======
AuthTable_Password=Password
AuthTable_Id=Id
AuthTable=user
;================================================= =======
AccountTable_Nickname=NickName
AccountTable_Id=Id
AccountTable=user
;================================================= =======
UserTable_Grade=TotalGrade
UserTable_Guild=Guild
UserTable_Id=Id
UserTable=game
;================================================= =======
BuddyDB_Host=127.0.0.1
BuddyDB_User=root
BuddyDB_Pwd=
BuddyDB_DB=gunbound
BuddyDB_Port=3306
;================================================= =======
Log=1
;================================================= =======
; Server BY: F3L1P1NH0
[GunBoundXPBroker]
Port=8372

ProductVersion=65664853

VersionFirst=0
VersionLast=999

SingleSourceMonitor=0
MaxConnectionPerSource=1
BanOverSingleSourceLimitation=0
MaxConnection=10
BanOverMaxConnection=0

Accept=127.0.0.1

UserDB_Host=127.0.0.1
UserDB_User=root
UserDB_Pwd=
UserDB_DB=gunbound
UserDB_Port=3306

AdminDB_Host=127.0.0.1
AdminDB_Port=3306
AdminDB_DB=gunbound
AdminDB_User=root
AdminDB_Pwd=

PartnerAgentDB_Host=127.0.0.1
PartnerAgentDB_Pwd=
PartnerAgentDB_User=root
PartnerAgentDB_DB=gunbound
PartnerAgentDB_Port=3306

SetServiceStatus=1

Log=1

AdminGiftSender=Admin
AdminGiftMsg=Update Concluido
AdminGiftGrade=16
AdminGiftMale0=98305
AdminGiftMale1=32769
AdminGiftFemale0=65537
AdminGiftFemale1=1
[GunBoundXPServ]
Port=8360
Accept=128.0/1;64.0/1
CenterPort=8372
CenterIp=127.0.0.1
;================================================= =============
SingleSourceMonitor=0
MaxConnectionPerSource=1
BanOverSingleSourceLimitation=0
BanOverMaxConnection= 0
MaxConnection=10
;================================================= =============
QuickStartMan=6
QuickStartOption=0
;================================================= =============
RoomCloseMsg=Fechando a Sala
RoomCloseWarnMsg=Fechado
IdleRoomWarnTime=1140
IdleRoomCloseTime=1200
;================================================= =============
VersionFirst=0
VersionLast=999
;================================================= =============
PartnerAgentDB_Port=3306
PartnerAgentDB_DB=gunbound
PartnerAgentDB_Pwd=
PartnerAgentDB_User=root
PartnerAgentDB_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
ItemDB_Port=3306
ItemDB_DB=gunbound
ItemDB_Pwd=
ItemDB_User=root
ItemDB_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
RecordDB_Port=3306
RecordDB_DB=gunbound
RecordDB_Pwd=
RecordDB_User=root
RecordDB_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
GunBoundDB_Port=3306
GunBoundDB_DB=gunbound
GunBoundDB_Pwd=
GunBoundDB_User=root
GunBoundDB_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
GunWcUserDB_Port=3306
GunWcUserDB_DB=gunbound
GunWcUserDB_Pwd=
GunWcUserDB_user=root
GunWcUserDB_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
UserDB_Port=3306
UserDB_DB=gunbound
UserDB_Pwd=
UserDB_User=root
UserDB_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
AdminDB2_Port=3306
AdminDB2_DB=gunbound
AdminDB2_Pwd=
AdminDB2_User=root
AdminDB2_Host=127.0.0.1
;================================================= =============
AdminDB_Port=3306
AdminDB_DB=gunbound
AdminDB_Pwd=
AdminDB_User=root
AdminDB_Host=127.0.0.1
;================================================= ============
PassableAuthority=1
;================================================= ============
EventTreatAsIndex3=0
EventTreatAsIndex2=0
EventTreatAsIndex1=0
EventTreatAsIndex0=1
EventWriteToLog3=1
EventWriteToLog2=1
EventWriteToLog1=1
EventWriteToLog0=1
EventActProp3=0
EventActProp2=0
EventActProp1=0
EventActProp0=100
StageEvent=0
EventTrigger=1
;================================================= ============
NoRoomCreate=0
GoldFactor=100
ScoreFactor=100
FuncRestrict=2088975
GuildMarkLimit=100
GradeLimitLast=19
GradeLimitFirst=-04
EventTrigger=1
Tank.Hidden.Ratio=10
ProductVersion=65664853
SuperUserItem=204801
;================================================= ============
RecommendedMan=200
MaxRoom=200
;================================================= =============
[GrandPrix]
QueryCategory=1
PersonalScoreDefault=1
GrandPrix:QueryCategory=select Category from grandprix_group
GrandPrixersonalScoreDefault=select Score from grandprix_personal
;================================================= =========================
Log=1
; SERVER BY: F3L1P1NH0
trong client mình đã config như sau :

[Gunbound]
BrokerServerIP=Wan's ip
BrokerServerPort=8372
BuddyIP=Wan's ip
BuddyPort=8352
GameLanguage=1
[Gunbound-Force]
Url_Fetch=[Only registered and activated users can see links]'s IP (= no-ip)fetch.dll
Url_ForgotPwd=[Only registered and activated users can see links]'s IP (= no-ip)
Url_Signup=[Only registered and activated users can see links]'s IP (= no-ip)/gunbound
Url_FindId=
Url_Softnyx=
Url_Ad=
Ip=wan's IP (= no-ip)
Port=8372
AppId=400
Version=576
CookieDomain=wan's IP (= no-ip)
CookieName=Softnyx_Eng
LastGame=Gunbound

[Gunbound]
AppId=2101
Url_Notice=
Url_ManualPatch=
Url_FullDownload=
Url_Fetch=[Only registered and activated users can see links]'s IP (= no-ip)/fetch.dll
có thể ip lan cũng sẽ có 1 phần trong đó

0o0hung0o0
13-02-2009, 07:16 PM
không có ip lan đâu anh ạh:d anh bảo sever của anh là [Only registered and activated users can see links] cơ mà , cái web của anh giá hàng triệu đấy:v15:

0o0hung0o0
13-02-2009, 07:20 PM
em muốn lập 1 topic về gamesever quá , nếu có anh solokoku hoặc anh trần thiếu gia vô làm mod của [Only registered and activated users can see links] ,( em là admin ) mong các anh vô đó giúp đỡ:v18:

solokoku
14-02-2009, 09:14 PM
tui đâu có đủ bản lĩnh làm mode chứ rũ vipthienNga voi trànthieugia đó nhưng nếu rãnh tui post bài dùm cho

0o0hung0o0
14-02-2009, 10:38 PM
hì thì anh cứ vô đy . em lập 1 topic mới , cả 2 forum 4rketnoi với cái này cùng phát triển:D

solokoku
15-02-2009, 04:24 PM
nhưng giờ chưa rãnh post bài đâu để dịp rãnbh sẽ post sau:08:

nh0ct4ph4ck
20-08-2009, 04:51 PM
Bài viết của bạn rất hay, rất có ích .
Mình muốn làm 1 sever GB cho tỉnh, mình thấy bài của bạn hướng dẫn rất chi tiết . Nhưng bạn có thể kiểm tra lại link dow đc không ?? Khi mình click để dow thì dung lượng các file là 0.00MB và khi tải thì web thông báo rằng file đã bị xóa hoặc không tồn tại . Mình đã có domain và host rồi . Giờ chỉ còn việc setup nữa thôi . Mong bạn giúp đỡ.

Đây là Y!M của mình : chemgio_production

Mọng chủ topic liện hệ giúp đỡ mình!

k00lb0y
13-10-2009, 09:01 AM
MÌnh cài xong server rồi. GG nó tự download về luôn mặc dù đã chỉnh trong file host. vô server nó bảo error 275. Hack tool detected :((. bạn giúp mình với

thuankent
15-01-2010, 01:14 PM
Bạn ơi,bạn làm 1 cái video Hướng dẫn dc ko ?
Mình định xem offline (Nhà mình bị cắt mạng rồi,nên mún xem offline:v11:)
Nếu dc thì thank bạn

caubano1
22-09-2014, 02:36 PM
link die sạch rồi bạn ơi, post link mới đi