PDA

View Full Version : Code LUA Chống Hack Nhân Vật ( CHEAT ENGINE )[C.M.Z]Eric
28-03-2011, 10:15 AM
Đây Là 1 Đoạn Code Demo Dành Cho Chống Hack Nhân Nhật = Cheat Engine Anh Em Xem Qua Và Kham Khảo Nhé

Hướng Dẫn Sơ Bộ:
_ Vao Settings ---> TimerTask.txt
Thêm Vào ID Cho Hàng Cuối Cùng Và Link Đến File LUA AntiHack

Ví Dụ File TimerTask.txt Của Tôi:

1 /script/timerserver.lua
2 /script/cuagai.lua
3 /script/luatinhbagia.lua
4 /script/maithuyvan.lua

Thì Tôi Sẽ Thêm Vào Như Sau:


5 /script/antihack.lua


Thế Là Xong Phần Settings Quay Vào Foder Script Tạo 1 File Tên Là antihack Dạng File Là LUA. Coppy Đoạn Code Bên Dưới Vào:

function OnTimer()
for i=1,GetPlayerCount() do
PlayerIndex = i
if GetTask(TaskAnti) == 2 and GetTaskTemp(TaskTempAnti) == 0 then
SetTask(TaskAnti,0)
end
if GetTaskTemp(TaskTempAnti) == 0 then
if GetTask(TaskAnti) == 0 then
KickOutSelf()
SetTask(TaskAnti,1)
elseif GetTask(TaskAnti) == 1 then
SetTask(TaskAnti,2)
SetTaskTemp(TaskTempAnti,random(1,100))
Talk(1,"","<color=red>He Thong:<color> Da Khoi Dong Co Che Anti Hack ! Nhan Vat Cua Ban Da Duoc Kiem Dinh ! Chuc Cac Ban Vui !")
end
end
end
end

Sau Đó Mở File LUA Startup Của Server Thêm Đoạn Code Này Vào:


StartMissionTimer(random(1,10),

id file timertask,11*18);

id file timertask = id bạn vừa tạo trong file timertask !

Ví Dụ Ở Server Tui Vừa Tạo Có ID Là 5 Vậy Tụi Sẽ Viết Ntn:


StartMissionTimer(random(1,10),

5,11*18);

Thế Là Xong Xem Và Góp Ý ! Hay Thì Thanks!!

Nguồn Clbgamesvn.Com

00:00PM
28-03-2011, 12:44 PM
Chống Được 1 Phần Cheat Này Củng Mừng Gòi :))