PDA

View Full Version : Hướng Dẫn Cài Đặt Sever Loong + Video Guide00:00PM
19-07-2011, 08:35 AM
• Mật khẩu bảo vệ file nếu có : freesvn.net
[Only registered and activated users can see links] jpg

Server được chia sẻ bởi westermost ,Cấu hình đề nghị chạy server và client trên cùng một máy

RAM .......... 2GB
CPU ........... Dual Core trở lên càng tốt
HDD .......... 6GB


Link Download Server:

[Only registered and activated users can see links]
Mật khẩu: freesvn.net

Tải Client Loong về

[Only registered and activated users can see links]
Mật khẩu: freesvn.net

Tải Loong Tool về

[Only registered and activated users can see links]
Mật khẩu: freesvn.net

Tải Video Guide về

[Only registered and activated users can see links]
Mật khẩu: Không có
Update Hướng dẫn Edit 1 vài thứ trong game By westermost

Chỉnh exp và drop

Vào Foder chứa server
\data\system\attdata\att_def_min_max.xml
Mở ra bằng Notepad (Hoặc là soft gì bạn bjk xài)
Tìm xuống dòng Att id 67/68/69
Color edit your Exp rate *PS:10000 = 100%
Color edit your Money drop rate *PS:10000 = 100%
Color edit your item drop rate *PS:10000 = 100%
Hướng dẫn chỉnh Lv, điểm kỹ năng, KNB.....
Mở Navicat > Loong_base2 > roledata
Double click lên roledata
tìm dòng nhân vật của mình nhấn tab rồi tìm các cột
Bagsize : số ô hành trang
BagGold: Tiền vàng
BagYuanBao: KNB nak`
Lv: cấp độ NV
.............nói chung thông số Char đều nằm ở đây
Đây Hướng dẫn về Cash Shop
Vào trong server_data có 2 file là :
mall_item_proto.xml và mall_pack_proto.xml
mall_item_proto.xml :là tất cả các item của tiền trang
mall_pack_proto.xml:là gói quà tặng
———————————————— *——————————————— * **——
Đầu tiên phân tích : mall_item_proto.xml
Ví dụ:
<mallitem id="1" typeid="1359999" type="7" purchase_price="50" promote_price="-1" promote_year="-1" promote_month="-1" promote_day="-1" promote_hour="-1" sale_num="-1" present_id="1352001" present_num="3" exchange_volume_assign="0" exchange_volume_num="0" group_purchase_amount="-1" new_goods="1" hot_goods="1" pro_goods_sort="-1"/>
Phân tích tùng dòng :
<mallitem id="1" số thứ tự ID của vật phẩm “1” là chỉ tuần tự sắp xếp trước hoặc ở sau trong bảng bán hàng tiền trang (không thế lặp lại)
typeid="1359999" 1359999 là ID của vật phầm hoặc trang bị
type="7" đây là phân loại sắp xếp các vật phẩm ở tiền trang
ví dụ như: 1="nguyên liệu sinh sản" 2="cường hóa trang bị" 3="tuyệt thế thần khí" 4="thức ăn linh thú" 5="thú cưỡi" 6="trang bị thời trang" 7="vật phẩm cần thiết để luyện cấp" 8="đạo cụ khác"
purchase_price="50" là giá cả ,50 = 50 knb
promote_price="-1" đây là đây là nơi kích hoạt bán khuyến mãi khi thực hiện các event giá sẽ thấp hơn giá ban đầu (ví dụ giá 50 thì khi bán khuyễn mãi sẽ có giá <50 (-1là chỉ không thực hiện bán khuyến mãi)
promote_year="-1" thời gian lặp lại bán khuyễn mãi khi tổ chức event đơn vị là một năm giống như phía trên đã ghi là hoạt động bán khuyến mãi đơn vị là một năm。Nếu giá trị là 1 thì có nghĩa là 1 năm sau sẽ lặp lại event bán giá khuyễn mãi này(-1là không lặp vào năm sau)
promote_month="-1" nội dung giống như trên nhưng đơn vị tính bằng tháng
promote_day="-1" nội dung giống trên đơn vị tính bằng ngày
promote_hour="-1 giống trên đơn vị tính bằng giờ
sale_num="-1" đây là chỉ hạn chế số lượng bán ra (-1 là không hạn chế)
present_id="1352001" chuyến vật phẩm đến rương bách bảo (đoạn này tự nhiên nó khác id ,chưa hiểu rõ lắm,không biết có phải là tặng kèm vật phẩm chuyển đến rương bách bảo hay không)(đây là tên id của vật phẩm biếu tặng)(không chọn biếu tặng thì viết thành -1)
present_num="3" giống như ở trên,đây là chỉ số lượng vật phẩm có thể biếu tặng 3 là 3 cái ⊙﹏⊙(nếu như present id là -1 thì đương nhiên ở đây cũng là -1)
exchange_volume_assign="0" chưa chắc cái này có thể là số điểm đạt được khi mua vật phẩm(ví dụ điểm thương thành)
exchange_volume_num="0" nếu ở trên không sai thì ở dưới này có thể là số điểm đạt được khi tặng quà bách bảo
group_purchase_amount="-1" dung điểm Guild để mua
new_goods="1" có thể hiện vật phẩm là mới hay không 1 là có -1là không
hot_goods="1" có thể hiện mức độ hot hay không 1 là có -1 là không
pro_goods_sort="-1" đề nghị lúc mua vật phẩm(giống như khi mua một bộ vật phẩm tổng cộng có 5 loại,-1 là không hiển thị。1~5 là sắp xếp nha)
mỗi lệnh viết ra cần phải cách nhau một khung space(là 1 khoảng trống ấy) ,lệnh cuối cùng thì không cần một khung space nhưng bắt buộc phải thêm
/> biểu thị kết thúc
———————————————— *——————————————— * **————————
Tiếp tục :mall_pack_proto.xml
Ví dụ
<mallpack id="60" name="GM大大铠甲库" item_id1="8999913" item_id2="8999914" item_id3="8999915" item_id4="8999916" item_id5="8999917" item_num1="1" item_num2="1" item_num3="1" item_num4="1" item_num5="1" item_price1="20000" item_price2="20000" item_price3="20000" item_price4="20000" item_price5="19999" purchase_price="99999" promote_year="-1" promote_month="-1" promote_day="-1" promote_hour="-1" sale_num="-1" present_id="1330703" present_num="1" exchange_volume_assign="0" exchange_volume_num="0" new_goods="1" hot_goods="-1"/>
Gần giống mall_item_proto.xml
<mallpack id="60" (nhìn lên trên)
name="GM大大铠甲库" tên gói quà tặng
item_id1="8999913" item_id2="8999914" item_id3="8999915" item_id4="8999916" item_id5="8999917"
id1 là lần lượt từng id của các vật phẩm trong gói quà tặng id2,id3 cứ thế thêm (nếu gói quà tặng chỉ có 3 cái thì ko cần id4 id5 rồi cái này chắc ai cũng tự hiểu )
item_num1="1" item_num2="1" item_num3="1" item_num4="1" item_num5="1"
num1 đối chiếu với id1là số lượng của vật phẩm có tên id1 ,num2 num3 tự hiểu ————
item_price1="20000" item_price2="20000" item_price3="20000" item_price4="20000" item_price5="19999"
price1đối chiếu là giá của vật phẩm id1, price2 là giá vật phẩm id2 ; purchase_price="99999" là price1+2+3+4+5 giá mua tổng cộng các vật phẩm

còn lại giống mall_item_proto.xml
Tiện thì nói thêm ,nên dùng phần mềm Notepad++ mà xem cho rõ
Giải thích thuộc tính trang bị

Đầu tiên là \data\system\attdata\equip_proto.xml

Level đẳng cấp trang bị (1.10.15 vân vân)
MinUseLevel cấp bao nhiêu thì có thể dùng trang bị (nên giống với level )
Quality màu sắc trang bị vũ khí (nhập số từ 0 đến 5)
MinDmg sát thương nhỏ nhất của trang bị vũ khí (các loại hình pháp khí thì vô hiệu không có ! )
MaxDmg sát thương lớn nhất của trang bị
Armor hộ giáp
WuHun võ hồn(có hiệu quả với pháp khí và áo choàng)
Potval tiềm lực ban đâu (phạm vi xác suất )
MaxPotval giá trị tiềm lực cao nhất
PotIncTimes số lần tiềm lực
MaxNewness làm mới(bình thường là 100)

RoleAttType bảng đối chiếu id và ý nghĩa của số id không phải dóng theo hàng ngang đâu nhá nó là 2 cột không liên quan đến nhau đâu(lúc đầu dịch cũng hiểu nhầm ngồi mãi mới nghĩ ra) (nhiều nhất chỉ được thêm 6 loại thuộc tính vào trang bị)


"-1" không tăng thêm thuộc tính
"0" căn cốt
"1" 劲力 cái này không biết bọn long us nó dịch là gì khả năng là sức mạnh
"2" nguyên khí
"3" nội lực
"4" kĩ lực
"5" thân pháp
"6" điểm thuộc tính
"7" điểm thiên thư
"8" giới hạn sinh mệnh
"9" sinh mệnh
"10" giới hạn chân khí
"11" chân khí
"12" ngoại công
"13" ngoại thủ
"14" nội công
"15" nội thủ
"16" hội công
"17" hội thủ
"18" chính xác
"19" né tránh
"20" thi triển lực
"21" thi triển lực
"22" hồi phục sinh mệnh
"23" hồi phục chân khí
"24" long ẩn
"25" hoạt lực
"26" giới hạn hoạt lực
"27" hồi phục hoạt lực
"28" tốc độ di chuyển (10000=100%)
"29" năng lực khinh công (10000=100%)
"30" tốc độ bơi(10000=100%)
"31" tốc độ cưỡi ngựa (10000=100%)
"32" uy lực vũ khí
"33" giới hạn uy lực
"34" võ hồn
"35" hộ giáp
"36" giảm sát thương phổ thông(10000=100%)
"37" giảm sát thương xuất huyết
"38" miễn giảm công kích sát thương
"39" giảm sát thương nặng (trọng thương)
"40" giảm độc tính
"41" giảm sát thương tâm trí
"42" giảm sát thương nội tổn
"43" giảm tuyệt kĩ sát thương
"44" giảm sát thương ngoại công
"45" giảm nội công sát thương
"46" giảm toàn bộ sát thương
"47" tăng thêm sát thương
"48" hấp thụ sát thương
"49" kháng xuất huyết (bản gốc nó ghi là kháng phịt ra máu ,không biết bọn us nó dịch sao)
"50" kháng suy nhược
"51" kháng hỗn loạn
"52" kháng các đặc tính (1=2)
"53" trị liệu
"54" xác suất miss(10000=100%)
"55" né tránh cận chiến (10000=100%)
"56" né tránh viễn chiến(10000=100%)
"57" Chí mạng
"58" lượng chí mạng(10000=100%)
"59" ngăn chặn(10000=100%)
"60" linh cảm
"61" che ẩn (hình như là tàng hình )(1=2)
"62" ngộ tính
"63" sĩ khí
"64" nội thương
"65" thù hần
"66" thể hình
"67" tăng kinh nghiệm đạt được(10000=100%)
"68" tăng kinh tiền lượm được(10000=100%)
"69" tăng xác suất rớt vật phẩm(10000=100%)
"70" phúc duyên
"71" nghi dung
"72" thống ngự
"73" thục luyện
"74" đạo đức
"75" sửa chữaCách sửa hiển thị thuộc tính theo bảng trên
RoleAttType0="-1" RoleAttType1="-1" RoleAttType2="-1" RoleAttType3="-1" RoleAttType4="-1" RoleAttType5="-1"
ở trên là không thêm thuộc tính nào vảo trang bị cả cả 6 cái đều trừ 1
dưới là thêm thuộc tính
RoleAttType0="12" RoleAttVal0="9999" RoleAttType1="14" RoleAttVal1="9999" RoleAttType2="32" RoleAttVal2="9999" RoleAttType3="33" RoleAttVal3="9999" RoleAttType4="47" RoleAttVal4="9999" RoleAttType5="48" RoleAttVal5="9999"

Giải thích ý nghĩa các file XML

tìm trong Server \data\system\attdata : XML
A:activity_proto.xml hoat dong J sua cap do tham gia/ B8 ]: tha }- y8 {thgfgdfg! U+ F. E7 _2 _: Z
att_def_min_max.xml chỉnh sửa thuộc tính nhân vật
; z! P5 X; a9 D) F7 _; M) _1 jbuff_proto.xml ve buff+ `5 |7 q7 R% l" p" V6 I) p
clantreasure_proto.xml bảo vật dân tộc
& s j; N0 s! g/ M [8 mcompose_proto.xml }8 W- Q* ]+ u$ y
consolidate_item.xml nội dung cường hóa
[Only registered and activated users can see links]
& k! b3 i% F- z1 Q G* bcreature_proto.xml giải thích tỉ mỉ về quái vật
1 o# p4 i% T6 i O4 ndecompose_proto.xml nội dung phân giải
[Only registered and activated users can see links]
engrave_proto.xml nội dung điêu khắc
8 k, X8 f% k0 O {equip_proto.xml nội dung trang bị
3 \2 V) f9 H; [5 B+ E8 V; s) }" y xequip_qlty_effect.xml phẩm chất trang bị(trắng vàng lục lam tranh và tử sắc)
[Only registered and activated users can see links]
equip_suit.xml nội dung về các loại trang bị theo một bộ trạng cùng dạng
% g# q' F8 n- i; sguild_affair.xml điều kiện nâng cấp Guild
- V. q; f4 j8 ^guild_appoint.xml nội dung về chức vị trong Guild
[Only registered and activated users can see links]
guild_CofC_spec.xml thuyết minh về thương hội của Guild J
guild_commerce.xml chạy thương nhân trong Guild t* L9 M6 N, F' y
guild_commodity.xml các vật phẩm chạy thương nhân
0 {; M8 A5 m; Z- K. g! g! \guild_facilities.xml cơ sở kĩ thuật Guild
[Only registered and activated users can see links]
guild_power.xml quyền lực của các quan viên trong bang hội S9 c0 Q6 }8 C# e4 g7 M! L
guild_skill.xml nội dung kĩ năng Guild M) G6 d
id_msg.xml nội dung thông báo
: ]* Q# \1 z. X6 oinstance_proto.xml nội dung ví dụ có thực(nó ghi vậy,cũng không hiểu là gì). W9 u( \1 L" L1 M# H: |
item_proto.xml nội dung item
4 V! R+ O5 a) tlonghun_proto.xml long hồn X" B3 G" W# J
loot_item_set_proto.xml thiết lập tang vật ( khả năng là chiến lợi phẩm)
& k, j7 J" |/ K; M! Vloot_proto.xml nội dung chiến lợi phẩmR2 O8 A2 y3 j* N, c& A1 Y8 A4 K
loot_quest_item_proto.xml nội dung tìm kiếm chiến lợi phẩm
7 D2 _. e4 L: {5 Emap_logic_proto.xml nội dung về nguyên lý map
& I5 r/ k/ X0 u" b) C+ gmap_switch_proto.xml nội dung chuyển đổi map(khả năng là cảnh kỹ trường )
[Only registered and activated users can see links]
pet_levelup_proto.xml nội dung thăng cấp cho pet
+ W1 w1 `( u3 Z/ H( ?pet_lvlup_item_proto.xml vật phẩm để thăng cấp cho pet( `7 Y( N# C K) P0 h3 g
pet_proto.xml nội dung tỉ mỉ về pet k$ \: X4 y# ]1 v
pet_skill_proto.xml nội dung kĩ năng pet a( I! @
pet_wuxing_proto.xml ngũ hành pet
- S: P! R" n' w9 A" wposy_pos.xml bó hoa tặng quà
3 x& m2 n% h- y6 d+ xposy_proto.xml hoa tặng quà
0 Q+ M* p; D6 ]& d! w/ M7 t Hquench_proto.xml nội dung tôi luyện (không rõ cái này là gì chắc là trong kĩ thuật chế tạo)
, e9 N/ \7 J2 Qrole_att_level_up.xml nội dung thăng cấp thuộc tính nhân vật
* x' x0 C: [7 T" j6 Z: vrole_title_proto.xml nội dung danh hiệu nhân vật
% [! G; F0 l" i* F, q. w1 k+ Rshop_proto.xml nội dung các NPC buôn bán tiệm vân vân
% V: g( G N# ?shop_proto_rare.xml nội dung các thương nhân NPc hiếm xuất hiện ( khả năng là tản tiên,tinh túc hạ phàm theo bọn us nó dịch)
. q2 O6 \/ D& S+ z ~4 q7 oskill_proto.xml nội dung kĩ năng
0 m+ G/ s3 D& p4 a! ssspawnpoint_proto.xml điểm sản lượng (nó ghi thế không biết là gì)
[Only registered and activated users can see links]
Vào game nhấn F11 sẽ ra 1 bảng lệnh.Các lệnh của GM.
Lưu ý là phải thêm tiếp đầu ngữ gm ở đằng trước các lệnh sau:


addskill dwTypeID

addbuff dwBuffID

addquest nQuestId

addsuit dwSuitID nQlty

addequip nType nLevel nQlty

affair

att eroleatt nval

addweaponatt n16ItemIndex bAttType AttID

clandata testNo clanType nVal

changescriptdata nIndex dwValue

class nType eVocation

clearbag

cooloff

coolon

contribute nContribute

double rate

exvolume nExVolume

exp nExp

equippot nIndex nValue

engrave n16ItemIndex dwFormula

fill nLevel

fund nFund

goto szMapName x z

gotorole szRoleName

guild

guildfacility

item dwTypeID nItemNum nQuality

invincible

kick szRoleName

killmonster dwMonsterID

leftmsg nNum

launch group purchase

loongsoul n16ItemIndex n64LoongSoulID

Lurk nLurkLevel

moverole szRoleName

material nMaterial

create monster

maxonline nNum

noquestdone

nospeak

pet testNo petIndex petProtoID

posy n16ItemIndex dwFormula

proficiency dwSkillID nValue

quest dwQuestId bDone

reload server scripts

roleguild

respond group purchase

roleposition

skillcd talenttype exceptid 2

silver nGold nSilver

triggeroff

triggeron

tael nTael

title event para1 para2

vnb testNo accountID ip

vcard roleid

yuanbao nYuanBao

change role chest sum

change server chest sum

speakoff dwRoleID

speakon dwRoleID

stallexp nExp

door ObjID bOpen

Vd: gm addequip 8021090 1 4
sẽ cho ra 1 item lv1 và +4

ID của Item xem ở file equip_name.xml
Set GM cho acc của mình bằng cách

Vào Navicat chọn Database Loong_Login chọn table Account
Tìm kiếm acc của mình ở dòng nào. Nhìn wa cột thứ 4 từ trái qua (tên là privilege) đổi 0 thành 9
Trong file HD có hình
2D619FhPe5w
Cái Nút Thank Kìa :-"

TuấnDương
19-07-2011, 08:50 AM
Game này mấy vũ khí nhìn đẹp thật :08:

[Mr.P]
19-07-2011, 09:05 AM
Máy mình mà chạy chắc cháy máy :D

00:00PM
19-07-2011, 09:09 AM
Ram 2 GB :D Máy Tui Có 2GB Chạy Củng Lag :-"

arios991
31-07-2011, 03:01 PM
mình đã cài theo hướng dẫn của bạn nhưng không cài vào ổ C mà cài vào ổ khác,tới cái apache nó không có chạy,bạn hướng dẫn mình với!!!
phải bắt buộc cài 2 cái server và client vào cùng ở ổ C không?mình cài 2 cái đó vô cũng 1 folder ở ổ khác mà khộng được T_T

humthiengyt
18-09-2011, 02:08 PM
:v19:
anh ơi sao nó không phống to đựoc cái màn hình ra full vậy, mà cách lấy tiền trong game thế nào, em muốn mua mấy thứ mà không có tiền, anh chỉ giúp em với
Em cám ơn nhìu :06:

humthiengyt
18-09-2011, 06:01 PM
:v19: anh ơi cái bản này nhiều thứ bị cắt so với bản việt nam lắm,:05: mấy thứ quan trọng mà không biết tìm thế nào, như là độ thât mật các tộc, kiếm cái thàn tượng kinh, mấy cái bổ hóa cường hóa cũng không có
:n16:, giờ làm sao giờ

:08:
thanks bro lần nữa nha, game cưc hay!:n03::n03:

MasterRay
18-09-2011, 08:17 PM
Game này mấy vũ khí nhìn đẹp thật :08:
Anh dương tạo volam2 đi^^
Sẽ đông phát khíp cho mà xem:v12::v12:

humthiengyt
19-09-2011, 07:23 AM
:v19:
Em gặp chút chục chặc với apache (HTTP), và apache([Only registered and activated users can see links])
Anh nào chỉ em cách tắt 2 cái này với,
khong tắt được nó thì không tạo dược sever mới, ko chơi được loong:v19:

:08: OK lại vô được rùi:n03:

humthiengyt
19-09-2011, 10:29 AM
:v19:
anh ơi,không tìm thấy file " equip_name.xml"