PDA

View Full Version : Hướng dãn tạo item mới trên nền item có sẵn và hàm AddItemThe King
04-01-2012, 06:54 PM
Hướng dẫn tạo item mới cho jx từ các item đã có sẵn.
Các thứ cần thiết:
File của item đã có sẵn ( có trong /Setting/item) của client.
Bảng danh sách ID option của item

1: tieu hao (chua ro)
2:loai hinh tieu hao
1:hp
2:the luc
3:noi luc
3:thoi gian canh x/giay**
4:dong thoi xuat xx**
=====5->27 test ko co======
28:sát thuong nho nhat**
29:sát thuong lon nhat**
30:ne tranh**
31:do ben**
32:suc manh**
33:than phap**
34:yeu cau sinh khi diem**
35:yeu cau noi cong**
36:Yêu cau dang cap**
37:thuoc tinh ngu hanh**
0:kim
1:moc
2:thuy
3:hoa
4:tho
38:Yêu cau gioi tính (0: nam; 1: nu)
39:Op Yêu cau môn phái*
0:Thieu Lam
1:Thiên vuong
2:Ðuong môn
3:Ngu doc
4:Nga my
5:thúy yên
6:Cái bang
7:Thiên nhan
8:võ dang
9:Côn lôn
40:tang sat thuong%**
41:tang ne tranh%**
42:giam thieu yeu cau%**?
43:không the phá huy
========44->84 test ko co========
85inh luc toi da thêm vào diem**
86inh luc toi da thêm vào %**
87:ko co (chua ro)
88hsl moi 1/2 diem**
89:Noi luc toi da thêm vào diem**
90:noi luc toi da them vao %**
91:noi luc them diem**
92HNL moi 1/2 giây
93:The luc thêm vào diem**
94:the luc toi da them%**
95:theluc them %**
96htl moi 1\2 them diem**
97uc manh + thêm diem**
98:Thân pháp thêm vào diem**
99inh khí thêm vào diem**
100:Noi công + thêm diem**
101:Kháng doc %**
102:Kháng hoa %**
103:Kháng lôi %**
104TVL %**
105:Kháng bang %
106:Thoi gian làm cham %
107:ko co (chua ro)
108:Thoi gian trúng doc giam**
109:doc sat them vao diem**
110:thoi gian choang them vao%
111:TDDC %**
112ham vi sat thuong them vao %**
113:thoi gian phuc hoi
114:Kháng tat ca%**
115:TÐXC ngoai công**
116:TDXC noi cong**
117han don can chien diem**
118han don can chien %**
119han don tam xa them vao diem**
120han don tam xa them vao %**
121TVL ngoai công diem**
122 Hỏa sát ngoại công
123:Bang sát ngoai công diem**
124:loi sat ngoai cong them vao diem**
125:doc sat ngoai cong them vao diem**
126TVL ngoai công %
127:giam toc do xuat chieu khi cong???
128:me hoac doi phuong ???
129TVL diem**
130:khang bang them vao dem**
131:khang hoa them vao diem**
132:khang doc them vao diem**
133:khang loi them vao diem**
134:chuyen hoa sat thuong thanh noi luc %**
135:may man them vao %**
136:hut sinh luc %**
137:Hút NL %
138:hut the luc %**
139:Ky nang thêm vào x cap**
140:ky nang he him tang x cap**
141:ky nang he moc tang x cap**
142:ky nang he thuy tang x cap**
143:ky nang he hoa tang x cap**
144:Ky nang he Tho tang x cap**
145:Ðay lùi % (??? chua hieu công dung)
146:Tan công chí mang %
147:lam choang %**
148:thoi gian keo dai trang thai ko tot x/giay**
149:Noi luc ho thân %
150:ko co (chua ro)
151:Né tránh thêm %
152:tan cong chi mang %**
153: PHSL moi 1/2 giây**
154hnl moi 1/2 giay**
155hong thu vat ly toi da %**
156:khang bang toi da %**
157:khang hoa toi da %**
158:khang loi toi da %**
159:khang doc toi da %**
160:khang tat ca %**
161:khang bang %**
162:khang hoa %**
163:khang loi %**
164:khang doc %**
165:sat thuong ngu hanh %**
166:ÐCX diem**
167:Ðo chính xác % (VK)
168-172: sát thương nội công( băng, độc lôi, hỏa, STVL). K nhớ rõ cái nào là cái nào


Cái đầu...
Phần 1: Chỉnh sửa item
Lưu ý: với những bạn nào biết thì không nói làm gì còn những bạn mới làm thì khi thấy cột nào có số mà mình k nhắc đến thì các bạn cứ để nguyên nó vậy nhé.
Ở đây mình lấy ví dụ là cái Địch Khái Lục Ngọc Trượng nhé. Tạo ra món đồ mới các bạn muốn đặt tên gì thì tuỳ.
Bắt tay vào việc.
- Vào thư mục client(server)/Setting/item/ tìm file meleeweapon.txt và mở lên bằng Microsoft Excel.
-Tìm đến hàng 152 thấy chữ Địch Khái Lục Ngọc Trượng( Có rất nhiều dòng Địch Khái Lục Ngọc Trượng, nhưng ở đây mình chọn dòng đầu tiên)ở cột A ko?Cột A chính là cột để đặt tên cho item. Ví dụ ở đây mình thay thành "Choi tre" nhé. Nhớ ở đây ai k biết việt hoá thì tốt nhất là ghi bằng kí tự latin không dấu nhé.Qua cột B và C, hãy để nó mặc định, đừng chỉnh sửa gì ở cột này.
Tới cột D, đây là ID của item, cũng để mặc định.
Tới cột E, đây là nơi chứa đường dẫn tới file spr của item dùng để hiển thị trong hành trang.( hiển thị ở ngoài mình k rõ lắm)
Nếu bạn muốn lấy hình ảnh của item khác làm hình ảnh của item muốn chỉnh sửa thì chỉ việc copy ô ở cột E này từ item đó paste vào ô thuộc cột E của item muốn chỉnh sửa.
3 cột tiếp theo F,G,H cứ giữ nguyên.( mình k biết là gì nên cứ để mặc định cho nó lành)
Cột I, là nơi bạn viết các description cho item.các hàm hay sử dụng ở đây là:
<bclr=màughibằngtiếnganh>description<bclr>
màu cho description.
VD mình muốn thêm dòng "Duoc lam tu cay tre Viet Nam huyen thoại" mau xanh thì sẽ là
<bclr=blue>Duoc lam tu cay tre Viet Nam huyen thoại<bclr>
<color=màughibằngtiếnganh>description
: như trên
<enter>
để xuống dòng (ai chả biết )
Tiếp theo tới cột J, đây là nơi để chỉ định ngũ hành cho item: 0,1,2,3,4 tương ứng với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Cột K: giá tiền của item khi phi shop ( đơn vị : lượng).
Cột L: đẳng cấp của item từ 1 tới 10
Cột M: không quan trọng
Bắt đầu từ cột N sẽ là option của item. Các bạn hãy xem ID của các option ở trên để tiện theo dõi và chỉnh sửa.

Cột N:ở đây là số 28 tương ứng với option "Sát thương nhỏ nhất" và giá trị của nó được ghi ở 2 cột O và P
Cột Q: số 29 là opt "Sát thương lớn nhất" và giá trị của nó được ghi ở 2 cột R và S
Cột T:số 167 là opt "Độ chính xác" và giá trị của nó được ghi ở 2 cột U và V
Cột W: số 31 là opt "Độ bền" và giá trị của nó được ghi ở cột X và Y
Cột AI: số 36 là opt "Đẳng cấp yêu cầu" và giá trị của nó được ghi trong cột AJ.
Cột AK: số 32 là opt "Sức mạnh yêu cầu" và giá trị của nó nằm ở cột AL
Cột AM: số 39 là opt "Yêu cầu môn phái" và giá trị của nó nằm ở cột AN(từ 0-9 lần lượt là Thiếu Lâm,Thiên Vương,Đường Môn, Ngũ Độc, Nga My, Thuý Yên, Cái Bang, Thiên Nhẫn, Võ Đang, Côn Lôn

Tiếp theo là các opt quyết định tới độ "ngon" hay "lởm" của item
Các bạn kéo sang phải tới cột AU, cột này các bạn đừng để ý.
Cột AV là nơi chứa ID opt thuộc "dòng hiện 1" của item.Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của nó được ghi ở 2 cột AW và AX
Cột BC: là nơi chứa ID opt thuộc "dòng ẩn 1" của item. Giá trị nhỏ nhất được ghi ở cột BD và giá trị lớn nhất được ghi ở cột BE
Cột BJ :là nơi chứa ID opt thuộc "dòng hiện 2" của item. Giá trị nhỏ nhất của nó được ghi ở cột BK và giá trị lớn nhất của nó được ghi ở cột BL
Cột BQ:là nơi chưa ID opt thuộc "dòng ẩn 2" của item. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của nó được ghi ở 2 cột BR và BS
Cột BX:là nơi chưa ID opt thuộc "dòng hiện 3" của item. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của nó được ghi ở 2 cột BY và BZ
Cột CE:là nơi chưa ID opt thuộc "dòng ẩn 3" của item. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của nó được ghi ở 2 cột CF và CG
OK vậy là đầy đủ 6 dòng.
Ví dụ mình muốn tạo option theo thứ tự 6 dòng từ trên xuống dưới là:
Tốc độ đánh 50%
Băng sát-ngoại công 100 điểm
Hút sinh lực 10%
kháng hoả 50%
Hút nội lực 10%
Kỹ năng võ công vốn có +3 cấp
thì các cột sẽ có giá trị là(mình ghi giá trị trong ngoặc cho dễ nhìn chứ thực ra giá trị trong các cột chỉ là số thôi nhé, không có kí tự đặc biệt)

Cột AV(115), cột AW(50), cột AX(50)
Cột BC(123), cột BD(100), cột BE(100)
Cột BJ(136), cột BK(10), cột BL(10)
Cột BQ(102), cột BR(50), cột BS(50)
Cột BX(137), cột BY(10), cột BZ(10)
Cột CE(139), cột CF(3), cột CG(3).

Chỉnh sửa xong lưu file lại rồi copy file đó vào thư mục /setting/item/ của server và client.

Phần 2 : Gọi item bằng hàm AddItem
Để có thể làm cho item xuất hiện trong JX bằng việc mở quà hay nhận từ NPC chúng ta đều sử dụng hàm AddItem
Cấu trúc của hàm:
AddItem(ItemClass,DetailType,ParticualrType,Level, Series,Luck,MagicLevel)
Giải thích: AddItem: tên của hàm, miễn bàn.
ItemClass: Hạng mục item. Gồm có những giá trị sau:
0 : vật dụng mang trên người(vũ khí, áo, mũ...)
1 : vật dùng hồi sức(máu, mana...)
4 : vật phẩm nhiệm vụ
5 : thổ địa phù
DetailType : loại item.Giá trị từ 0 đến 10 tuơng tứng với [Vũ khí gần, Vũ khí xa, Áo, Nhẫn, Dây chuyền, Giày, Thắt lưng, Mũ, Bao tay, Ngọc bội, Ngựa]
ParticualrType : ID của item ( giá trị ở cột D của item tương ứng)
Level : đẳng cấp món đồ (giá trị ở cột L của item tương ứng)
Series: thuộc tính ngũ hành (giá trị ở cột J của item tương ứng)
Luck:chỉ số may mắn của item (chả biết là gì, nên để mặc định là 0)
MagicLevel:đẳng cấp phép thuật của món đồ,giá trị từ 1 - 10, số càng cao, dòng trên món đồ càng xịn(trong trường hợp giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các opt không trùng nhau, nếu trùng thì từ 1-10 số nào cũng được)Ví dụ mình muốn nhân vật up lv 90 sẽ nhận được item"chổi tre" vừa tạo ở trên thì ta vào thư mục /script/ trong server tìm và mở file levleup.lua = notepad.
Kéo xuống dưới cùng xoá 2 chữ end đó đi rồi thêm vào đoạn code sau

elseif GetLevel() == 90 then
AddItem(0,1,15,1,3,0,10)
end
end
Lưu lại rồi reload lại server. Vào game thưởng thức thành quả .

ledong198911
07-01-2014, 05:55 PM
mẹ có đc bằng excel đâu pa

hamsoxv
29-07-2015, 10:23 AM
bó tay với cái này....rối dữ trời