PDA

View Full Version : Thêm cho mấy bác cái script luyện skillThe King
04-01-2012, 06:55 PM
Tình hình King thấy cái script luyện skill này của bác thachlong bên gamezone cũng hay nên tạm move qua đây cho members tham khảo !

Vừa mới viết cập nhập luyện skill 200 cho sever , mọi người có thể tham khảo spit ở dưới nhé:
Vì mới có phái ngũ độc , VD, NM, TY là mua đồ của sever lên mới lên đựoc máp luyện, nên mới ghi ID skill 200, và 9x của mấy phái đó, các skill khác ngại tìm quá.
Mọi người chú ý, cái số id skill sau tên skill 200 là ID skill 200, tiếp đó là các id skill hạn chế khi luyện skill 200 (skill không được tăng khi luyện skill 200).Chép cái này vào spit con quái là luyện skill ngon ngay, sever mình có skill 200 và áp dụng chế độ luyện skill khác nên mọi người tùy sever mà sửa nhé, sever mình thì 20 skill đầu nâng poi, còn từ 20 đến 40 luyện skill trên map luyện skill, từ 40 đến 50 thì ngồi thiền trên map riêng để lĩnh hội.
Khi dùng luyện skill mọi người nhớ chỉnh chút ở chỗ tẩy tủy và chuyển sinh nhé kẻo chuyển sinh với tẩy tủy mất điểm skill luyện.
Còn điều náy mình nhắc ai chưa biết nhé, đừng dùng kết hợp giữa bản sever Xuân Thu với CuBin hoặc mấy bản khác nếu các bạn không lắm rõ toàn bộ về sever, không thì sẽ sảy ra các bug đó, các bug này chủ yếu do các lệnh SetTask, GetTask mang lại, do 2 sever sử dụng mã SetTask, GetTask không khớp nhau, nên có thể xảy ra trùng mã giữa các tính năng khác nhau ở 2 sever dẫn tới làm NV này nhưng lại hoàn thành cả NV khác... Còn dùng bản sever mình share thì không nên dùng với bản sever nào sẽ xuất hiện bug chuyển sinh đó, còn phần skill thì không thể kết hợp nhé có mình thay đổi nhiều thứ rồi kể cả các phần liên quan như mis, ..., và cả NPCS nữa. Còn ai muốn fix skill như thế nào mà cảm thấy khó cứ pót nên biết mình giúp.

Include("\\script\\assexp\\public.lua")
Include("\\script\\class\\exp_head.lua");

function OnDeath()
uutien = GetTask(240)/100000 + 1

pskill={
{"Thap Bat La Han Chuong",{483,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1 0,10}},
{"Dai Luc Tran Thien",{488,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 ,10}},
{"Doc Am Hoa Cot",{491,359,361,361,361,361,361,361,361,361,361 , 361,361,361,361}},
{"Nhat Thuc Doan Hon",{487,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10, 1 0}},
{"Ngoc Tam Phat Huu",{407,376,374,374,374,374,374,374,374,374,374 , 374,374,374,374}},
{"Bang Cot Tuyet Tien",{498,377,378,378,378,378,378,378,378,378,378 ,378,378,378,378}},
{"Cai Bang 200",{0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 } },
{"Nguc Hoa Tam Van",{482,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10, 1 0}},
{"Bat Kiem Vo Cuc",{494,380,382,382,382,382,382,382,382,382,382 , 382,382,382,382}},
{"Luong Nghi Loi Kiem Tran",{332,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10, 10}},
}
dlvskill={
{12000,21},
{15000,22},
{18000,23},
{21000,24},
{26000,25},
{31000,26},
{37000,27},
{45000,28},
{53000,29},
{64000,30},
{77000,31},
{93000,32},
{111000,33},
{133000,34},
{160000,35},
{192000,36},
{231000,37},
{277000,38},
{332000,39},
{399000,40},
}
player_Faction = GetFaction()
if (player_Faction == "翠烟门") then
vtpskill = 6
elseif (player_Faction == "五毒教") then
vtpskill = 3
elseif (player_Faction == "天王帮") then
vtpskill = 2
elseif (player_Faction == "少林派") then
vtpskill = 1
elseif (player_Faction == "武当派") then
vtpskill = 9
elseif (player_Faction == "天忍教") then
vtpskill = 8
elseif (player_Faction == "唐门") then
vtpskill = 4
elseif (player_Faction == "昆仑派") then
vtpskill = 10

elseif (player_Faction == "峨嵋派") then
vtpskill = 5
else
vtpskill = 100
end
if (vtpskill == 100) then
Msg2Player("Ban la Tan Thu khong the tu luyen tai day")
else
lvskill1 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][1])
lvskill2 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][2])
lvskill3 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][3])
lvskill4 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][4])
lvskill5 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][5])
lvskill6 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][6])
lvskill7 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][7])
lvskill8 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][8])
lvskill9 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][9])
lvskill10 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][10])
lvskill11 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][11])
lvskill12 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][12])
lvskill13 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][13])
lvskill14 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][14])
lvskill15 = GetMagicLevel(pskill[vtpskill][2][15])
vtdlvskill = lvskill1 - 19
if (lvskill2 == 0) and (lvskill3 == 0) and (lvskill4 == 0) and (lvskill5 == 0) and (lvskill6 == 0) and (lvskill7 == 0) and (lvskill8 == 0) and (lvskill9 == 0) and (lvskill10 == 0) and (lvskill11 == 0) and (lvskill12 == 0) and (lvskill13 == 0) and (lvskill14 == 0) and (lvskill15 == 0) then
if (lvskill1 >= 20) and (lvskill1 < 40) then
if (GetCash() >= 20000) then
Pay(20000)
dr = random(1,5) * uutien
SetTask(238,GetTask(238)+dr)
diemskill = GetTask(238)
if (diemskill >= dlvskill[vtdlvskill][1]) then

SetTask(238,0)
AddMagic(pskill[vtpskill][2][1],dlvskill[vtdlvskill][2])
Msg2Player("Chuc Mung: Ban da linh hoi "..pskill[vtpskill][1].." len dang cap "..dlvskill[vtdlvskill][2])
local str1 = GetName().." linh hoi<color=white><bclr=pink> "..pskill[vtpskill][1]
AddLocalNews(str1, 1);
else

ptskill = (diemskill/dlvskill[vtdlvskill][1])*100
Msg2Player("Muc do linh hoi "..pskill[vtpskill][1].." cua ban la "..lvskill1.." cap "..ptskill.." %")
end
else
Msg2Player("Ban khong co du 2 van ngan luong de tiep tuc linh hoi")
end
elseif (lvskill1 >= 40) then
Msg2Player("Ban da luyen "..pskill[vtpskill][1].." gan den muc xuat than nhap hoa, khong the tiep tuc luyen o day duoc nua")
else
Msg2Player("Ban chua linh hoi "..pskill[vtpskill][1].." den dang cap 20, khong the tu luyen o day")
end
else
Msg2Player("Ban khong duoc linh hoi ki nang tan cong khac khi tu luyen "..pskill[vtpskill][1])
end
end

end;