PDA

View Full Version : Hàm Mở Rộng Cho Sourcejx49.luaThe King
05-01-2012, 10:32 PM
Cái Này Dành Cho Member Gà Lua Và Đang Develop Server Trên Nền JX49 Thôi Nhé Vào Đề Nào:

Các Bạn Vào Foder Script\Global Mở File Sourcejx49.lua = Text Document Và Kéo Xuống Dưới Cùng Coppy Đoạn Code Sau Vào:

Code

function ThemDanhVong(id)
AddRepute(id)
Msg2Player("Ban Nhan Duoc "..id.." Diem Danh Vong !")
end

function KyNang(id)
HaveMagic(id)
end

function ThemKyNang(id,lv)
AddMagic(id,lv)
Msg2Player("Xin Chuc Mung Ban Da Lanh Hoi Duoc Tuyet Ky !")
end

function ResetTask()
for i=1,500 do SetTask(i,0) end
end

function XoaTatCaSkill()
for i=1,500 do DelMagic(i) end
AddMagic(1,1)
AddMagic(2,1)
AddMagic(53,1)
Msg2Player("Da Xoa Bang Skill !")
KickOutSelf()
end

function KiemTraVatPham(id)
GetItemCount(id)
end

function ThemVatPham(id)
AddEventItem(id)
Msg2Player("Ban Nhan Duoc 1 Vat Pham !")
end


Thật Ra Nó Là Hàm Việt Hóa Từ English Sang Vietnamese Thôi Chứ Không Có Gì Cả Hỗ Trợ Cho Các Bạn Dễ Nhớ Khi Develop JX !


Cách Dùng: Đã Thể Hiện Qua Tên Function

Nếu Hay Thì Tks Phát Nào !

SunDeVil™
05-01-2012, 10:33 PM
Cái Này Dành Cho Member Gà Lua Và Đang Develop Server Trên Nền JX49 Thôi Nhé Vào Đề Nào:

Các Bạn Vào Foder Script\Global Mở File Sourcejx49.lua = Text Document Và Kéo Xuống Dưới Cùng Coppy Đoạn Code Sau Vào:

CodeThật Ra Nó Là Hàm Việt Hóa Từ English Sang Vietnamese Thôi Chứ Không Có Gì Cả Hỗ Trợ Cho Các Bạn Dễ Nhớ Khi Develop JX !


Cách Dùng: Đã Thể Hiện Qua Tên Function

Nếu Hay Thì Tks Phát Nào !


Dev jx dễ hơn MU :| ôi biết vậy học jx , nhưng yêu mu quá k bỏ đc :n10::n10:

The King
05-01-2012, 10:35 PM
Dev jx dễ hơn MU :| ôi biết vậy học jx , nhưng yêu mu quá k bỏ đc :n10::n10:

cái nào nó cũng có cái công dụng vz mức độ của nó mà bạn :)