PDA

View Full Version : Hướng Dẫn Reload Script Khi Server Đang Chạy [Ko Cần Tắt GS]The King
06-01-2012, 12:47 PM
Bài Này Thì Bác Mạnh Tuyên Đã Post 1 Lần Rồi Nhưng Tui Thấy Hơi Gườm Rà Nên Hướng Dẫn Đơn Giản Hơn ! Trong LUA Co 1 Hàm Dùng Để Reload Đó Là dofile(" Include ")

Ví Dụ Tui Muốn Mỗi Khi Click Vào Tạp Hoá Thì Nó Phải Chạy Script Mới Nhất Từ Server (Trong Khi Có Bug Thì Ta Fix Ở Server Va Khi Click Vào Nó Sẽ Chạy Lại Script Ta Vừa Fix) Thì Làm Như Sau:

function main(nsel) --- Hàm Main Của 1 Script !
dofile("script/taphoa.lua") -- File taphoa.lua Nằm Ngoài Foder script !
................. --- Các Phần Đối Thoại Còn Lại Của Bạn

end

Thế Là Xong !

vnpt1983
15-08-2012, 02:38 PM
sao làm theo cách này lại ko đc. mình muốn load lại script cua xa fu mình đặt lênh kia vào npc hỗ trợ tân thủ
dofile("script\move\dichuyen")
vào game kích vào tân thủ đến xa fu ko thấy thay đổi gì. bạn chỉ cho sai dùm.