PDA

View Full Version : 2 hàm ít đc nhắc đến !The King
06-01-2012, 12:52 PM
Hum nay mình share 2 hàm cũng khá có ích để dev !

****Đầu tiên là hàm cấm tán gẫu ! Hàm này sau khi dc set thì khi gõ tán gẫu và enter thì trên các kênh chat (bao gồm phụ cận) cũng ko thể hiển thị dc ! Đã test và chạy dc 100%

Code:

SetChatFlag(1)
1 là số để kích hoạt cấm chat, nếu mún chat bt trở lại thì cho số 0 là OK !

****Hàm thứ 2 là hàm có liên quan ý tưởng làm phần mô tả nhiệm vụ !

Code:

AddNote("Ta la thaihoa91")

Hàm này cho ta lưu trữ lại các đoạn trong dấu ngoặc kép vào bảng F11 trong game !

Ta có thể tạo ra 1 bảng mô tả nhiệm vụ để gamer dễ bắt kịp các thông tin cần để làm nhiệm vụ như cần thu thập gì, đánh quái nào ở đâu, tọa độ nào....

2 hàm trên đều đã test và chạy OK 100%