PDA

View Full Version : [Thông Báo] - MuKNTC - Bảo trì và nâng cấp serverTuấnDương
18-01-2012, 12:44 PM
BQT MuKNTC xin thông báo, từ 19h - 22h ngày 18/01/2012 MuKNTC tiến hành bảo trì, nâng cấp Server và đường truyền. Trong khoản thời gian nói trên các bạn sẽ không kết nối được vào Game.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể lâu hơn so với dự kiến.

BQT MuKNTC