PDA

View Full Version : Một số chức năng cở bản trong AdminCP forum Zetaboards[Mr.P]
10-02-2012, 08:27 PM
Bài viết này sẽ giúp cho các bạn mới tạo lập một Forum Zetaboards hiểu rõ một số chức năng cơ bản có trong AdminCP. (bài viết sẽ không có hình ảnh ^^!)

Khi vào AdminCP các bạn nhìn bên trái sẽ có cột và nội dung sau:

ZetaBoards Service gồm có:

Admin CP Controls: Đây là nơi quản lí cho các Admin. Các bạn có thể thêm một số Mini Admin với các chức vụ khác nhau: Quản lí Mem, Quản lí Theme, DOmain...

Account Info: Thông tin về trang của bạn. Có thể đổi tên hoặc xóa đi.

Feedback & Surveys: không cần thiết
Support Tickets: không cần thiết

Ad Removal: Mua quảng cáo của nó để chia tỉ lệ, cũng không cần thiết, còn bạn nào muốn thì tìm hiểu nhé.

ZetaBoards Premium: Trả phí để nâng cấp trang, dùng miễn phí thì không quan tâm đến cái này.

Directory Options: Lựa chọn tính năng của forum như: giải trí, sức khỏe,...

Domain Manager: Quản lí domain của bạn.

File Manager: Quản lí file của bạn, đây là host của bạn.

Support Forum: Hỗ trợ cho zetboards nhưng toàn tiếng anh, bạn vào [Only registered and activated users can see links] để được hỗ trợ bằng tiếng việt ^^!
---------------------------------------------------
Board Customization gồm có:

Preferences: Tùy chình cho forum như: các thẻ BBcode, ngày giờ, nội dung của bài viết,...(khá dễ)

Emoticons: Up load các biểu tượng vui cho forum

Filters: Không cần thiết

Website Maker: Tạo và quản lí một trang nhỏ khác

Avatar Gallery: Quản lí cá avarta mặc đinh. Có thể thêm một sô avatar khác.

Portal Manager: Quản lí một trang chủ

Shoutbox: Tùy chỉnh cho shoutbox.
---------------------------------------------------
Users & Groups gồm có: (Tính năng này quan trọng cho việc tạo forum)

Member Search: Tìm kiếm thành viên
Remove Members: Xóa thành viên
Authorization List: Yêu cầu của thành viên chưa đáp ứng như đổi tên,...
Banning: Khóa thành viên, địa chỉ IP, đại chỉ mail
Name Changes: Thay đổi tên cho thành viên
Bulk Mail: Gửi mail cho tất cả thành viên
Titles: Dùng để phân cấp thành viên với các icon
Profile Fields: Thêm một số thông tin về thành viên khi đăng kí.
Groups: Tạo và quản lí các nhóm thành viên trên forum.
Forum Access: Không cần thiết
Joinable Groups: Thiết lập các hội bang trong forum (không cần thiết)
Pre-Register Member: Không cần thiết
IP Address Manager: Quản lí địa chỉ IP
Staff Security Portal: Danh sách các quản lí, admin.
---------------------------------------------------
Forum Sections gồm có: (Tính năng quan trọng)
Create Sections : Tạo chuyên mục nội dung Forum
Section Manager: Quản lí các chuyên mục
Section Ordering: Sắp xếp các chuyên mục
---------------------------------------------------
Themes gồm có (tính năng quan trọng)

Themes: Thiết giao diện cho forum
Board Template: Đặt các code, mod,...
------------------------------------------------------
Cuối cùng là
History
Moderator History
Admin History
Email History
Warning History
Board Statistics

AutoTools
Topic AutoTools
Member AutoTools

Các tính năng không cần thiết cho lắm nên mình không đề cập, nếu các bạn cần mình sẽ hướng dẫn sau.