Hướng dẫn này sẽ giúp cho các bạn không bị lỗi 20000 kí tự khi chèn nhiều code.
Lấy vi dụ ở code có nội dung cơ bản sau:

Mã:
<script type='text/javascript'>
nội dụng code
A
B
</script>
Ta chỉ copy nội dung code vào NOTEPAD và bỏ 2 thẻ <script type='text/javascript'></script> này đi, và ta có như sau
Mã:
nội dụng code
A
B
sau đó save lại với dạng tên.js ví dụ: codemrp.js.

Lưu ý: khi save ở phần Encoding nhớ chọn UTF-8 đối với nội dung code có Tiếng Việt

Bây giờ chỉ việc up lên host. vào AdminCP->File Manager->Upload Files
vào Attachments:
để lấy link.

Bây giờ đến vị trí chèn code như :Above the Board; Below the Board,...
chèn vào dưới dạng:

Mã:
<script type='text/javascript' src='Link lấy từ nơi up lên host'></script>
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: