Preview:

Để làm subforum dạng đó các bạn cần làm theo bước sao:
1. Vào AdminCP -> Themes -> Edit Theme Appearance (CSS) -> Ctrl +F để tìm code td.c_subforum { và thêm vào display: none;
ví dụ:

Mã:
td.c_subforum {
  display: none;
  background:#ffffff;
  color:#425384;
  font-size:80%;
  font-style:italic;
  }
2. Vào AdminCP -> Board Customization -> Preferences -> Boards Settup
tại Show subforums? -> chọn Hide the subforum list.

3. Bạn vào chuyên mục muốn đặt code Subforum
- AdminCP -> Forum Sections -> Section Manager -> Edit Settings chuyện mục muốn đặt -> tại Forum Description: các bạn đặt code

Mã:
  <table><tr><td
  width="50%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;"><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a><td width="50%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;"><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a></td></tr></table>

Ở trên là code subforum theo dạng table, có nghĩa là các subforum được nằm trong một bảng và chia thành 2 cột bởi đoạn code:

Mã:
  <td
  width="50%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;">
Lưu ý:
- Nếu các bạn muốn thêm vào cột trái 2 hay nhiều hơn subforum thì các bạn copy:


Mã:
 <img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a>
nhưng để đẹp hơn các bạn nên thêm code xuống dòng <br> ví dụ ở cột trái

Mã:
  <td
  width="50%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;"><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a><br><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a>
với cột bên phải ta cũng làm tương tự.
- Các bạn thay mã màu #9940ff, link icon, Text, link chuyên mục lại theo sở thích.
- Nếu các bạn muốn 3 cột thì ta code như sau:

Mã:
<table><tr><td
  width="30%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;"><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a><td
  width="30%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;"><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a><td width="30%"id="vsastats_lpdiv"style="padding:0px;margin:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;border-left:1px;border-right:0px;"><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a></td></tr></table>
Lưu ý: <td width="30%" vì sao phải 30 vì ta có 100% chia 3 phần thì nên lấy 30% cho đẹp ^^!

Ở trên là code subforum dạng bảng, rất đẹp
Nếu các bạn muốn đơn giản hơn chỉ cần làm như sau:
AdminCP -> Forum Sections -> Section Manager -> Edit Settings chuyện mục muốn đặt -> tại Forum Description: các bạn đặt code

Mã:
<img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a>
<br><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a>
<br><img src="Link ICON"><a href="Link chuyên mục"><font color="#9940ff">TEXT</font></a>
Chúc các bạn thành công!
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: