Bạn vào CSS tìm:
Mã:
#shoutbox {
thay bằng đoạn code mới:
Mã:
#shoutbox {
background:url(Link hình ảnh) no-repeat right top;
height:290px!important;

list-style-type:none;
margin:0;
padding:0;
}
- Thay link hình ảnh vào Link hình ảnh
- height:290px-> Chiều cao của shoutbox
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: