Glary Utilities Pro 2.43.0.1419 Serial Keygen -
Quét hệ thống - Lọc sạch rác - Khắc phục lỗi toàn diện


Sau một thời gian sử dụng máy tính sẽ phát sinh nhiều lỗi, hoạt động của hệ thống có thể sẽ chậm đi. Glary Utilities Pro là công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng, cung cấp các tiện ích để sửa chữa, tăng tốc, duy trì và bảo vệ máy tính của bạn.
Tính năng chính:
* Clean Up & Repair:

- Disk Cleaner: Giúp xóa bỏ những dữ liệu không cần thiết, lấy lại dung lượng trống cho ổ đĩa.
- Registry Cleaner: Giúp chỉnh sửa lỗi trong Registry.
- Shortcut Fixer: Sửa lỗi đối với Start menu và các shortcut trên desktop.
- Uninstall Manager: Giúp gỡ bỏ các ứng dụng đã cài đặt nhưng nay không cần sử dụng nữa.

* Optimize Improve:

- Startup Manager: Quản lý và giám sát các chương trình tự động khởi động cùng hệ thống.
- Memory Optimizer: Quản lý và tùy chỉnh bộ nhớ.
- Context menu manager: Quản lý và cung cấp thông tin tổng quát về các menu ngữ cảnh.
* Privacy & Security:

- Tracks eraser: Xóa các dấu vết trong quá trình truy cập internet để vảo vệ tính riêng tư.
- Files Shredder: Xóa file một cách triệt để, chống phục hồi dữ liệu để bảo mật thông tin.
- Internet Explorer Assistant: Quản lý trình duyệt IE, chống những thay đổi ngoài ý muốn.
- File Encrypter and Decrypter: Tiện ích mã hóa và giải mã để bảo mật dữ liệu.
* Files & Folders:

- Disk Analysis: Phân tích đĩa, hiển thị dung lượng đã sử dụng, dung lượng còn trống và trình bày chi tiết các file, folder.
- Dupliate Files Finder: Tìm các file trùng nhau, xóa bỏ bớt để tránh dư thừa.
- Empty Folders Finder: Tìm các folder trống và xóa bỏ đi.
- Files Splitter and Joiner: Tiện ích giúp chia nhỏ file hoặc hợp nhất các file đã chia nhỏ.
* System Tools:

- Process Manager: Giám sát các tiến trình đang thực hiện trong hệ thống và có thể ra lệnh ngừng hoạt động những tiến trình ấy.
- Windows Standard Tools: Giúp truy xuất nhanh đến một số công cụ hữu dụng của Windows như: Kiểm tra đĩa, chống phân mảnh đĩa, phục hồi hệ thống, kiểm tra file hệ thống, sao lưu dự phòng.
======================================
This program offers numerous powerful and easy-to-use system tools and utilities to fix, speed up, maintain and protect your PC.
Glary Utilities Pro
is a smart and reliable application that offers numerous powerful and easy-to-use system tools and utilities to fix, speed up, maintain and protect your PC.
It allows you to clean common system junk files, as well as invalid registry entries and Internet traces. You can manage and delete browser add-ons, analyze disk space usage and find duplicate files.
You can also view and manage installed shell extensions, encrypt your files from unauthorized access and use, split large files into smaller manageable files and then rejoin them.
Furthermore, Glary Utilities Pro includes the options to optimize memory, find, fix, or remove broken Windows shortcuts, manage the programs that start at Windows startup and uninstall software. Other features include secure file deletion, an Empty Folder finder and more.
All Glary Utilities Pro tools can be accessed through an eye-pleasing and totally simplistic interface.
Here are some key features of Glary Utilities Pro:
· Disk Cleaner – Removes junk data from your disks and recovers disk space
· Registry Cleaner – Scans and cleans up your registry to improve your system’s performance.
· Shortcuts Fixer – Corrects the errors in your startmenu & desktop shortcuts
· Uninstall Manager – Uninstalls programs completely that you don’t need any more
· Startup Manager – Manages programs which run automatically on startup
· Memory Optimizer – Monitors and optimizes free memory in the background
· Context Menu Manager – Manages the context-menu entries for files, folders…
· Tracks Eraser – Erases all the traces,evidences,cookies,internet history and more
· File Shredder – Erases files permanently so that no one can recover them
· Internet Explorer Assistant – Manages Internet Explorer Add-ons and restores hijacked settings
· File Encrypter and Decrypter – Protects your files from unauthorized access and use.
· Disk Analysis – Shows you the disk space usage of your files and folders
· Duplicate Files Finder – Searches for space-wasting and error producing duplicate files
· Empty Folders Finder – Finds and removes empty folders in your windows
· File Splitter and Joiner – Splits large files into smaller manageable files, and then rejoin them.
· Process Manager – Monitors programs that run on your PC and stop spyware and Trojans.
· Windows Standard Tools – Provides direct access to the useful windows default functions.


Hướng dẫn download nhanh:
Chọn "download on low speed" --> "Install and download file for free! (speed ~ 100 Kbs)"

Xem thêm chủ đề liên quan: