- Một chương trình phổ thông được thiết kế để loại bỏ các bảo vệ từ bất kỳ ổ đĩa DVD-ROM, vì vậy bạn có thể xem phim DVD trên một máy tính DVD-ROM, mã vùng không tương thích với DVD-ROM này. Ngay cả khi ổ đĩa của bạn không phải là "obezzonen," bạn có khả năng để sao chép đĩa với bất kỳ mã vùng trực tiếp từ một đĩa DVD-ROM để DVD ± RW. Trong khi sao chép vào đĩa DVD ± RW, AnyDVD sẽ giải mã bảo vệ dữ liệu * trực tiếp *. Kết quả là, bạn nhận được không được bảo vệ sao lưu đĩa DVD của bạn!


Các tính năng:
- Hoạt động tự động trong nền
- Loại bỏ mã hóa (CSS) và mã vùng (RPC) với ổ DVD-ROM
- Loại bỏ bảo vệ chống sao chép (Macrovision)
- Loại bỏ các tính năng như phụ đề hay cảnh báo
- Giải mã mà không cần để lưu trữ dữ liệu trên đĩa cứng
- Giải mã 'trên bay'
- Ngăn chặn phần mềm của ổ đĩa DVD-ROM Video
- Cho phép bạn điều chỉnh tốc độ làm tươi màn hình NTSC và PAL
- Cho phép thực hiện các chương trình bên ngoài chèn đĩa và loại bỏ
- Cho phép bạn kiểm soát tốc độ của ổ đĩa DVD-ROM của bạn
- Tương thích với tất cả các phương tiện truyền thông DVD
- Hoạt động với mọi ổ DVD, bất kể mã vùng
- Làm việc với tất cả các phần mềm sao chép DVD như CloneDVD, và tất cả người chơi DVD
- Hoạt động cho hệ điều hành: DVD có thể được chia sẻ qua mạng và sao chép với dòng lệnh hoặc Windows Explorer, ...
- Được chứng minh là ổn định và nhanh và không yêu cầu trình điều khiển ASPI
- Cung cấp Định dạng đĩa phổ quát (UDF) đọc. Đĩa mà không thể được đọc bởi Windows có thể được sao chép AnyDVD Ripper
- Các tính năng của AnyCDDA: play, sao chép và rip các đĩa audio CD được bảo vệ

Có gì mới trong phiên bản này:
7.0.2.0 2012/3/9
- New (Blu-ray): các phím giải mã Cập nhật
- New (Blu-ray): Hỗ trợ cho bảo vệ dựa trên Java
- New (Blu-ray): Hiển thị hình thu nhỏ cho các thiết kế speedmenu
- New (Blu-ray): cài đặt thêm cho thiết kế speedmenu
- New (Blu-ray): Tạo ra các hình ảnh được bảo vệ từ đĩa yêu cầu
xe buýt mã hóa với các ổ đĩa hỗ trợ mã hóa xe buýt
- Một số sửa chữa nhỏ và cải tiến
- Cập nhật ngôn ngữ "

Hướng dẫn Download nhanh: Chọn "download on low speed" --> "Install and download file for free! (speed ~ 100 Kbs)"


& AnyDVD HD 7.0.2.0 Final HD

works in the background to automatically remove restrictions of a DVD movie as soon as it's inserted into the drive, allowing you then to backup the movie using a DVD backup tool such as CloneDVD and CloneDVD mobile. You can also remove the RPC region code, thereby making the movie region free and viewable on any DVD player and with any DVD player software.
is capable of removing unwanted movie features, including subtitles and prohibition messages such as copyright and FBI warnings. It also allows you to launch an external application whenever you insert or remove a disc, or prevent 'PC-friendly' software from automatically launching when you insert a video DVD.
You can control the drive speed of your DVD drive, allowing you to reduce the noise level when watching movies on your PC. You can even adjust the display frequency of your monitor for both NTSC and PAL displays.
But AnyDVD doesn't just stop at DVDs, it also fixes intentionally broken audio CDs to allow you to play and use them.
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: