Nhà sản xuất: ZenJu
Bản quyền: Freeware
Trên nền: Windows 2K / XP / Vista / 7
Kích thước: 6.2 MB
Download:

FreeFileSync là một mã nguồn mở, cho phép bạn đồng bộ hoặc so sánh hai thư mục. Nó có thể đồng bộ hóa hai thư mục rất nhanh mà không có việc sử dụng quá tải giao diện UI.

Các tập tin có thể được so sánh theo ngày, số lượng của các tập tin cũng có thể được đồng bộ bao gồm cả các thư mục con. FreeFileSync cũng có hỗ trợ mạng và cũng có một chế độ dòng lệnh để có thể được cấu hình cho việc tự động đồng bộ. Bạn cũng có thể loại trừ một số file bằng tay ra khỏi việc đồng bộ hóa, nếu bạn muốn.Một số tính năng chính của FreeFileSync:

So sánh các tập tin (bytewise hoặc theo ngày) và đồng bộ hóa chúng.
Thư mục con cũng được đồng bộ, bao gồm cả các thư mục trống.
Thuật toán mã hóa trong C + + hoàn toàn.
Dễ dàng cấu hình chế độ dòng lệnh để đồng bộ hóa tự động.
Hỗ trợ cho filesizes > 4 GB.
Phương án di chuyển file vào thùng rác thay vì xóa / ghi đè lên chúng.
Tự động bỏ qua các thư mục "Recycler" và "System Volume Information" khi so sánh và đồng bộ hoá.
Xóa trước khi sao chép: Tránh tình trạng thiếu không gian đĩa với đồng bộ các hoạt động lớn.
...

Xem thêm chủ đề liên quan: