Download

Đã add recovery 10%NOTE
1- Nếu gặp lỗi thiếu file dll như Xaudio*.dll or d3d*.dll . Thì các bạn cần cài
2- Nếu báo lỗi thiếu file PhysX.dll --> install
3- Nếu báo lỗi configuration is wrong or general protection error --> install VC++ 2005/2008/2010
4 Lỗi xlive.dll là do chưa cài game for window live & phải tạo 1 acc off để save:
(ấn nút HOME rồi làm như video)
5- Bao giờ MF báo invalid or block... thì file mới bị lỗi nhé,còn các trường hợp ko down đc là do lỗi sv MF thôi,các bạn để lúc khác down lại or xóa cookie đi or fake ip để down nhé.
6- Links đã được add 10% recovery,nếu gặp lỗi corrupt or wrong pass thì repair file hỏng rồi giải nén lại nhé.

Tốt nhất là sau khi cài đặt xong game thì nhớ cài đặt tất cả directx,VC++,netframe… kèm trong bộ cài game


Các cách Fix Sound trong Game :
Part 13 14 15 bị lỗi .sữa trước khi giải nén