BQT MuKNTC xin thông báo Update tất cả các Item yêu cầu Level về 0, bao gồm các SET đồ cuối yêu cầu Level 380.
Các bạn chạy Auto Update để cập nhật nhé, nếu Auto Update không thể cập nhật các bạn có thể tải File này, giải nén chép vào thư mục cài Game:

BQT MuKNTC
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: